Studierna inleds 26.8

26
måndag, 26 augusti 2019

Varmt välkommen till Yrkeshögskolan Novia!

På denna sida hittar du som blivande Novian information om hur du tar emot din studieplats och länkar som innehåller information rörande alla nya studerande, oberoende vilket campus och vilken utbildning du ska studera vid, https://www.novia.fi/information-till-nya-studerande/