Prepkurs för urvalsprov till ingenjörsutbildningarna i Vasa

20
lördag, 20 maj 2017
12:00 — 13:00
Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Plats: Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
Innehåll: Genomgång av gamla urvalsprov, fokus på matematik och logisk slutledningsförmåga.
Tidpunkt: 20 - 21.5.2017
Pris: 90 euro för båda dagarna, 70 euro för en dag. I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.
Kursen betalas innan 5.5.2017 till NORDEA FI04 1528 3000 1171 22

Anmälning:
Anmälan till filicia@novia.fi innan fredag 5.5 och uppge följande information:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Avlagd examen yrkesinstitut eller gymnasium
  • Eventuell diet


Välkomna!