Novia med på studiemässa vid Nylands brigad

12
torsdag, 12 mars 2020
18:00 — 20:30

Novia presenterar utbildningsutbudet 2020 på studiemässan som ordnas vid Nylands brigad torsdag 12.3.2020 
kl. 18-20.30.

Varmt välkomna!