Novia med på rekrydag vid Åbo yrkesinstitut

29
onsdag, 29 januari 2020
10:00 — 14:00

Merkonomstuderande vid Åbo yrkesinstitut ordnar rekrydag,
https://www.turkuai.fi/sv

Adress: Klockringaregatan 9-11,  Åbo

Novia finns med under dagen, välkomna!