Konferensen "Människohandel och det mänskliga mötet", Åbo

9
onsdag, 09 oktober 2019
08:30 — 16:00
Campus Åbo, Henriksgatan 7

Välkommen på den åttonde konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård! Årets tema är "Människohandel och det mänskliga mötet".

Människohandel är ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan vi som professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang!

Tid och plats
Onsdag 9.10 kl. 8.30-16.00 vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7.

Pris
40 euro/person eller 100 euro för tre personer från samma organisation.

Program
Programmet kan du ta del av här.

Anmälan
Anmälan görs senast 1.10 kl.16.

Vill du medverka som utställare på mässan?
Läs mer här.

Ytterligare information fås av
Lektor Josephine Åberg, e-post: josephine.aberg@novia.fi, tfn 050 470 5469 eller
Lektor Daniela Sundell, e-post daniela.sundell@novia.fi, tfn 050 564 5900