Konferens för examensarbeten vid campus Vasa

22
fredag, 22 november 2019
10:00 — 16:00

Fredag 22.11presenterar studerande vid utbildningen i företagsekonomi sina examensarbeten i form av korta föreläsningar. Presentationerna hålls parallellt i klassrummen R204 och R205 mellan kl. 10 och kl. 16.

Examenskonferensen ordnas för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personalen och allmänheten en möjlighet att mötas och diskutera de projekt studerande arbetat med.

Konferensen är öppen för alla – välkomna att ta del av många intressanta arbeten!