Konferens för examensarbeten 2017-2018

11
onsdag, 11 april 2018

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Utbildningarna i teknik och företagsekonomi anordnar konferens för examensarbeten

  • 21.11.2017 – Fokus på examensarbeten från företagsekonomi
  • 11.4 - 12.4.2018 – Samtliga utbildningar

Programmet publiceras senare.

Välkommen att åhöra dina studerande och dina studiekamraters prestationer!

Konferensen är öppen för alla!

VÄLKOMNA!