Konferens för examens- och utvecklingsarbeten inom social- och hälsovård 20-23.5

20
23
måndag, 20 maj 2019
09:00 — 16:00
Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Välkomna på konferens för examensarbeten!

Utbildningarna inom social- och hälsovård i Vasa anordnar konferens för examensarbeten 20-23.5. Examenskonferensen ordnas för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personal och allmänheten möjlighet att mötas och diskutera de examensarbeten som studerande arbetat med. De studerande som presenterar sina examensarbeten blir utexaminerade i maj, juni och december.

Se hela programmet här >

Vid frågor kontakta Eva Söderback, eva.soderback@novia.fi, tfn 050 530 5901

Konferensen är öppen för alla – välkomna att ta del av många intressanta arbeten!