Konferens för examens- och utvecklingsarbeten inom hälsovård 14.5 i Vasa

14
måndag, 14 maj 2018
08:30 — 15:00
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Välkommen på konferens för examens- och utvecklingsarbeten i Vasa 14.5! 

Under dagen presenteras 20 examens- och utvecklingsarbeten av blivande hälsovårdare.
Presentationerna berör olika teman inom hälso- och mödravård. Här finns mer information samt program.

Konferensen är öppen för alla och arrangeras till förmån för Project liv.

Tilläggsuppgifter fås av

Yrkeshögskolan Novia, överlärare i vård Maj-Helen Nyback
e-post maj-helen.nyback@novia.fi
tfn 050 571 6122

Välkommen!