I Åbo arrangeras Hakijan päivä 5.11

5
fredag, 05 november 2021

Åbo

Novia deltar i Hakijan päivä, ett evenemang som ordnas tillsammans med alla högskolor i Åbo inom ramen för studiestad Åbo. I år ordnas evenemanget 5.11 via Zoom. Mer information publiceras under hösten på evenemangets hemsida, som du hittar genom att klicka här.