Högskoledag vid Novias Campus Raseborg 6.11

6
onsdag, 06 november 2019
10:00 — 14:00
Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Raseborg

Onsdag 6.11 ordnas Högskoledag vid Campus Raseborg, Yrkeshögskolan Novia.
Under dagen kommer Novias alla utbildningar att presenteras. 

Kontaktperson: Isabella Alén, isabella.alen@novia.fi, tfn (019) 224 8135

Se hela programmet på Högskoledagens hemsida >

hogskoledagen

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!