Gemensam online dimission våren 2021

18
fredag, 18 juni 2021
13:00 — 15:00

Yrkeshögskolan Novia ordnar en gemensam dimission under våren 2021. Dimissionen hålls online 18.6 kl. 13.

Mer information och program publiceras senare.


En digital dimission hålls 21.5 för de som blir utexaminerade från området konst och kultur, läs mer på novia.fi.