Åbohögskolorna håller en gemensam infodag i Åbo

9
fredag, 09 november 2018

Varmt välkommen 9.11 på Åbohögskolornas gemensamma infodag!

Info för studiehandledare 9.11
Programmet kommer att fokusera på åbohögskolornas urvalskriterier 2019.

YH-dag 9.11
Välkommen att bekanta dig med utbildningsutbudet på Åbo yrkeshögskola, Humak och Yrkeshögskolan Novia!
Plats: Åbo yrkeshögskola, ICT-city

ABI-dag 9.11.2018
Välkommen att bekanta dig med Åbo universitet och Åbo akademis utbildningar, urvalskriterier och studieliv!
Plats: Åbo universitet

Här kan du ta del av programmet.