Novias åtgärder och beredskap för coronaviruset

Publicerat 12.8.2020
Uppdaterat 27.11.2020

Undervisning

Smittspridningen accelererar i Nyland och myndigheterna har gett högskolorna anvisningar för att bromsa smittspridningen. Novia följer noga med läget, som fortsättningsvis är lugnt i Raseborg och Novia kommer att fortsätta med en del nödvändig närundervisning.

På övriga campus fortsätter Novia enligt tidigare införda åtgärder. 

Hur Novia anpassar verksamheten till coronapandemin

Vid frågor om Novias rekommendationer kontakta info.corona@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra yrkeshögskolor. Novia strävar efter att ge våra studerande en så normal studievardag som möjligt. Våra campus öppnar i augusti, med iakttagande av försiktighet och aktuella säkerhetsdirektiv.

Studerande

 • Vi använder ansiktsskydd på campus. Novia förser studerande och personal med kirurgiskt näs- och munskydd i undervisningssituationer. Utanför klassrummet kan du använda eget ansiktsskydd.
 • Närundervisning prioriteras för nya studerande
 • För äldre studerande ordnas en del av undervisningen på campus och en del på distans. Utbildningsledarna förlägger en del studier på distans för att hålla ner antalet personer på campus. Utbildningsledarna informerar hur studierna ordnas inom din utbildning.
 • All undervisning som kräver specialutrymmen eller -utrustning förverkligas på campus eller i andra lämpliga utrymmen. Novia erbjuder studerande skyddsutrustning i övningar där fysisk kontakt inte kan undvikas, till exempel vid simulationer. Om du inte kan använda ansiktsskydd i undervisningssituationer bör du uppvisa läkarintyg
 • Om du varit utomlands ska du följa THL:s anvisningar om karantän eller frivillig karantän. 
 • Studerande som väljer att åka på utbytesstudier eller utlandspraktik våren 2021 skall tillsammans med Novias internationella koordinatorer, gå igenom vilka utmaningar och risker som pandemin kan medföra.
 • Novia följer med läget och är förberedda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Studerande från andra länder

 •  Novia tar emot utländska examensstuderande, inklusive Double Degree studerande. I alla våra engelskspråkiga utbildningar erbjuder vi möjlighet att studera på distans under hösten.
 • Novia tar emot utbytesstuderande från våra partnerhögskolor i EU/ETA under våren 2021.

Utrymmen och campus

 • Vi använder alltid ansiktsskydd på campus.Myndigheter har på flera orter stärkt rekommendationen om användning av mask på offentliga platser.  Studerande får kirurgiska näs- och munsskydd att använda i undervisningssituationer.
 • Studerandeföreningars fester och liknande tillställningar tillåts inte i Novias utrymmen under hösten. Föreningsverksamhet (t.ex. föreningsmöten)  tillåts under förutsättning att Novias rekommendationer följs. 
 • När du besöker campus, använd ansiktsskydd, håll säkerhetsavstånd, tvätta händerna med tvål och följ säkerhetsföreskrifter.
 • Om du känner av symptom på luftvägsinfektion stannar du hemma.
 • Handdesinfektionsmedel finns utplacerat vid ingångar, studentrestauranger och allmänna utrymmen.

Service på campus

Städning

 • Städning av utrymmen har intensifierats.

Säkerhet

 • Handsprit har placerats ut i våra fastigheter.
 • Plexiglas installeras vid vissa servicepunkter.
 • Munskydd och annan utrustning förses i undervisningssituationer där vi inte kan hålla säkerhetsavstånd.

Sköt om dej 

 • Stanna hemma om du känner av symptom på luftvägsinfektion. Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kontakta hälsovården.
 • Kom ihåg god handhygien, och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.

Specifikt för personal

Ansiktsskydd

 • Novia förser personal med kirurgiska näs- och munsskydd som används på arbetsplatsen. 

Distansarbete

 • Arbetet på campus organiseras på ett sådant sätt att risken för smitta minimeras och vi arbetar i mån av möjlighet på distans.

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor bedöms från fall till fall, liksom mottagandet av gäster. Bedömningen utgår från resans nödvändighet och Utrikesministeriets rekommendationer.

Det är viktigt att studerande och personal följer de rekommendationer som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Novia uppdaterar informationen vartefter vid behov om läget förändras.