Innovationsrace

1 hemsida2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANMÄLAN

 De som inte är studerande vid Novia ska anmäla sig via  Novias öppna yrkeshögskola 
Examenstuderande vid Novia ska anmäla sig via Peppi  

PROGRAM

2 hemsida2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hemsida2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 hemsida