Öppna YH – Campus Raseborg

Inom Öppna yrkeshögskolan kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder, inleda en ny karriär, utveckla dig själv eller hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet.

På enheten i Raseborg erbjuder vi utbildning inom bygg, bioekonomi och företagsekonomi med tyngdpunkten på informationsbehandling. Hela vårt kursutbud är tillgängligt för studerande via öppna yrkeshögskolan. Vi hjälper gärna till med att skapa kurspaket för just dina behov. Kontakta oss för mera information och handledning:

 Se Öppna yrkeshögskolan i Novia för information om hur man ansöker, antas och studerar.

Plock ur kursutbudet våren 2018


Kurserna pågår 5.3-29.4.2018 i Yrkeshögskolan Novia på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs om inte annat nämns i beskrivningen.

Spanska 1 3 sp

Lär dej grunderna i spanska under åtta veckor, närstudier på måndag och onsdag 18.15-20.00. Perfekt för dej som vill utnyttja beväringstiden till att lära ett nytt språk. Studiematerialet publiceras i Moodle.

Fotografering och bildhantering 3 sp

Den här kursen introducerar dej i bildskapandets grunder och du lär dej bildhantering från början genom ett brett urval övningsuppgifter. Kursen genomförs som närstudier på dagtid. Vid behov kan kursen genomföras
virtuellt via inlärningsplattformen Moodle.

Funktioner och ekvationer 2 3 sp

Kursen är helt virtuell och finns tillgänglig på inlärningplattformen Moodle. Det här är en lämplig matematikkurs för dej som siktar på högskolestudier och vill upprätthålla och utveckla dina matematiska färdigheter.

Matematik för bioekonomi 3 sp

För dej som siktar på att studera bioekonomi (lantbruk, skogsbruk i yrkeshögskola) och vill avlägga en kurs innan du inleder studierna. Kursen är helt virtuell och finns på inlärningplattformen Moodle.

Viltbruk 5 sp

Kursen rekommenderas för dej som är intresserad av jakt och viltbruk. Jägarexamen krävs för att få delta. Kursen utgår från hållbar jakt och vård av viltstammar. Målet är att du ska lära sig planera jord- och skogsbruk så att du
kan skapa möjligheter för aktivt viltbruk. Viltbruk kan leda till affärsverksamhet i form av hållbar jaktturism och köttförädling. Kursen pågår tisdagar 27.2 - 10.4 klockan 18-20 på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs. En exkursion till Sverige ingår 15-18.4. För en beväring kan exkursionen ersättas med en individuell uppgift.

Hållbar utveckling 3 sp

Grundkurs i hållbarhetsfrågor. En bra kurs att välja om du är intresserad av att studera i högskola eller universitet och vill skaffa dej nyttig kunskap om hållbarhet, som behövs vad du än väljer att studera i framtiden. Kursen är helt virtuell och finns på Moodle.

Sustainable development 3 sp

Samma kurs som ovan, men på engelska, kursen är helt virtuell och finns på Moodle.

Branschinblick teknik 1 sp

Kursen går ut på att du självständigt under handledning arbetar med att sätta dig in i något specialområde inom tekniken. Genom ett utforskande arbetssätt tar du reda på så mycket som möjligt om området du valt, för att sedan ha redskap att utveckla ditt kunnande och hitta din nisch inom teknikstudier. Kursen utvecklar självständigt lärande och genomförs under valfri tid på valfri plats via inlärningsplattformen Moodle.

Anmälan


Kurserna ovan är ett plock i utbudet. I Novia är de allra flesta kurserna öppna för vem som helst via den öppna yrkeshögskolan. Hör dej för om möjligheterna att studera! Som beväring i Dragsvik får du gärna kontakta Nina
Hillo, studiehandledare/lektor nina.hillo@novia.fi eller 044 762 3603 för att planera dina studier.