Campus Raseborg

Raseborg som studieort

Stadsdelen Ekenäs i Raseborg är en trivsam småstad vid havet, med övervägande svenskspråkig befolkning. Kulturlivet är aktivt och naturen är nära. I Ekenäs bor ca 15 000 människor. Det har hittills varit lätt att hitta studiebostad, både på den fria marknaden, men speciellt fina bostäder finns det på campus. Mera information om studentbostäderna finns här.

Campus Raseborg

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg har ca 400 studerande som studerar till agrolog, skogsbruksingenjör och ingenjör, byggmästare. Det finns nya och ändamålsenliga utrymmen för utbildningarna på campuset. Naturbruksutbildningarnas behov av skog och mark tillgodoses genom att det finns en försöksgård i Västankvarn i Ingå.

Öppna yrkeshögskolekurser i Raseborg

Inom Öppna yrkeshögskolan kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder, inleda en ny karriär, utveckla dig själv eller hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet. Läs om kursutbudet i Raseborg.

Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, tfn (019) 224 8000 (växel)