Campus Raseborg

Raseborg som studieort

Stadsdelen Ekenäs är en trivsam småstad vid havet med övervägande svenskspråkig befolkning på ca 15 000 invånare. Här finns byggnader vars historia sträcker sig ända till 1600-talet. I Raseborg finns möjlighet till mångsidiga fritidssysselsättningar. Aktiva föreningar, vacker natur samt de korta avstånden gör att det är lätt att hitta lämpliga aktiviteter, vare sig det handlar om kultur, motion eller friluftsliv

Bostad i Raseborg

Kustregionens utbildningsfastigheter ansvarar för studiebostäderna på campus, och de 160 studiebostäderna hyrs i första hand ut till studerande vid Novia. Förutom bostäderna finns också gemensamma utrymmen som bl.a. tvättstuga, samlingsutrymme och bastu.

Campus Raseborg

Halvvägs mellan Helsingfors och Åbo hittar du Novias sydligaste campus, Campus Raseborg.

Campus Raseborg ligger i den vackra Seminarieparken bara en kort promenad från Ekenäs centrum. Cirka 500 studerande trivs på det moderna campusområdet där också naturbruks- och bygglaboratorium och studiebostäderna ligger. I närområdet finns också de 1000 ha stora skogsområdena som används för skogsundervisning, jakt och viltvård. Till studiemiljön hör också undervisningsgården Västankvarn i Ingå med en modern robotladugård och 140 mjölkkor. Här omsätter vi kunskap i praktik.

Öppna yrkeshögskolekurser i Raseborg

Inom Öppna yrkeshögskolan kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder, inleda en ny karriär, utveckla dig själv eller hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet. Läs om kursutbudet i Raseborg.

Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, tfn (019) 224 8000 (växel)