Campus Allegro Jakobstad

Jakobstad som studieort

Jakobstad är en tvåspråkig stad i Österbotten, där det bor drygt 20 000 människor. I staden finns det gott om utbildningsalternativ, här verkar flera olika utbildningar på andra och tredje stadiet. Yrkeshögskolan Novia erbjuder utbildning inom bildkonst, inredningsdesign, grafisk design, fotografering, scenkonst/dramainstruktör och musik i staden.

 

Campus Allegro Jakobstad

Campus Allegro som ligger i hjärtat av Jakobstad, precis intill torget, är ett mångsidigt utbildnings-, affärs- och kulturcenter. Kvarteret från 1700-talet omges av historiska byggnader, men också av nybyggen, allt samlat under ett gigantiskt glastak.

Vid Campus Allegro rör sig över 270 av Novias studerande. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov och vid campuset finns det nära tillgång till datorer, datasalar, foto- och musikstudio. De öppna ytorna gör det lätt för studerande och lärare att träffas. Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad ska få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skapas i samarbete med kulturutbildningar på tre stadier tillsammans med Centria Yrkeshögskola som också har verksamhet i campuset.

Utbildningarna har tillgång till den högklassiga Schaumansalen med orkesterdike och plats för fyrahundra personer. Läs mera om Schaumansalen här.

 

Kontaktuppgifter

Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad, tfn (06) 328 5821, studiebyran.jakobstad@novia.fi