Campus Allegro Jakobstad

Jakobstad som studieort

Jakobstad är en tvåspråkig stad i Österbotten, där det bor drygt 20 000 människor. I staden finns det gott om utbildningsalternativ, här verkar flera olika utbildningar på andra och tredje stadiet. Yrkeshögskolan Novia erbjuder utbildning inom bildkonst, formgivning/inredningsdesign, formgivning/ grafisk design, fotografering , scenkonst/dramainstruktör och musik i staden.

 

Campus Allegro Jakobstad

Vid nybyggda, toppmoderna Campus Allegro rör sig över 250 av Novias studerande. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov och vid campuset finns det nära tillgång till datorer, datasalar, foto- och musikstudio. De öppna ytorna gör det lätt för studerande och lärare att träffas. Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad ska få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i samarbete  och tillsammans med Åbo Akademi och Centria Yrkeshögskola som också har verksamhet i campuset.

Schaumansalen och Galleri GRO gör det lätt för studerande, lärare och omgivning att mötas.
Läs mera om Schauman-salen här.

Utbildning i scenkonst

I centrum av Vasa ligger den kulturhistoriskt värdefulla Kulturkasernen. Förr inhyste de vackra gamla byggnaderna soldater, idag finns utbildningen i scenkonst här. Hösten 2017 inleder alla studerande sina studier i Jakobstad vid Campus Allegro.

Kontaktuppgifter

Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad, tfn (06) 328 5821, studiebyran.jakobstad@novia.fi

Scenkonst, tfn (06) 328 5865
 

Artellgränden 4, 65100 Vasa, tfn 044 780 5860, studiebyran.scenkonst@novia.fi