Campus Åbo

Åbo som studieort

Åbo är en utbildningsinriktad storstad med över 40 000 studerande, studielivet i staden är livligt och har många traditioner. Åbo är ett utmärkt val av studiestad - här finns storstadens fördelar med brett utbud av aktiviteter men samtidigt har staden behållit en småstadskänsla. Allting ligger nära beläget och det är lätt att röra sig mellan hemmet och universitet. Kronan på verket är gemytliga Aura å som rinner genom och sätter sin prägel på staden.

 

Boendesituationen i Åbo är bra. Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) och Studentkåren tillhandahåller  välutrustade studiebostäder runt om i staden till ett förmånligt pris. Även den privata bostadsmarknaden kan vara ett bra alternativ för studerande i Åbo där man genom internet och tidningsannonser har möjligheter att hitta bra boende till ett bra pris. I Åbo finns det också gott om studiebostäder och bostäder på fria marknaden, och det är också många studerande som hyr dessa.

Campus Åbo 

Yrkeshögskolan Novia har verksamhet på två adresser i Åbo, vid Henriksgatan 7 och Hertig Johans parkgata 21 där sjöfartsutbildningen ges. Cirka 960 studerande studerar vid Henriksgatan 7. Novia kommer att ingå i den nya campushelheten i Gadoliniakvarteret som planeras till år 2020. Under många år har Henriksgatan varit hemvist för ekonomutbildningen vid Åbo Akademi.

Utbildningarna till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design samt inom social- och hälsovård har flyttat in i den ytrenoverade fastigheten på Henriksgatan 7. Utbildningen inom sjöfart stannar kvar vid Auriga Business Center, Hertig Johans parkgata 21.

”Novias verksamhetsutrymmen vid Nunnegatan är inte längre ändamålsenliga, däremot är fastigheten på Henriksgatan planerad för undervisning. Framför allt ser vi det som mycket positivt att Novias studerande kan ta del av den gemensamma campushelhet med Åbo Akademi i Gadoliniakvarteret”, förklarar rektor Örjan Andersson.

”Vid Nunnegatan har personalen engagerats i planeringen och en arbetsgrupp som koordinerar planeringen är tillsatt. Utgående från planeringen som gjorts bedöms det som ett bra alternativ att flytta verksamheten dit. Studerande ser fram emot flytten till Henriksgatan”, berättar enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.

Novias nuvarande studerande på Nunnegatan och de som söker in till utbildningar som idag finns vid Nunnegatan kommer att inleda sina studier på Henriksgatan i höst.

 

Kontaktuppgifter

Henriksgatan 7, 20500 Åbo, tfn (02) 432 3000, studerandeservice@novia.fi.