Campus Åbo

Åbo som studieort

Åbo är en utbildningsinriktad storstad med över 40 000 studerande, studielivet i staden är livligt och har många traditioner. Åbo är ett utmärkt val av studiestad - här finns storstadens fördelar med brett utbud av aktiviteter men samtidigt har staden behållit en småstadskänsla. Allting ligger nära beläget och det är lätt att röra sig mellan hemmet och universitet. Kronan på verket är gemytliga Aura å som rinner genom och sätter sin prägel på staden.

 

Boendesituationen i Åbo är bra. Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) och Studentkåren tillhandahåller  välutrustade studiebostäder runt om i staden till ett förmånligt pris. Även den privata bostadsmarknaden kan vara ett bra alternativ för studerande i Åbo där man genom internet och tidningsannonser har möjligheter att hitta bra boende till ett bra pris. I Åbo finns det också gott om studiebostäder och bostäder på fria marknaden, och det är också många studerande som hyr dessa.

Campus Åbo 

Yrkeshögskolan Novia har verksamhet på två adresser i Åbo, vid Henriksgatan 7 och Hertig Johans parkgata 21 där sjöfartsutbildningen ges. Cirka 960 studerande studerar vid Henriksgatan 7. Novia ingår i den nya campushelheten i Gadoliniakvarteret som planeras stå kalar år 2020. Under många år har Henriksgatan varit hemvist för ekonomutbildningen vid Åbo Akademi.

Utbildningarna till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design samt inom social- och hälsovård har flyttat in i fastigheten på Henriksgatan 7. Utbildningen inom sjöfart finns vid Auriga Business Center, Hertig Johans parkgata 21.

Kontaktuppgifter

Henriksgatan 7, 20500 Åbo, tfn (02) 432 3000, studerandeservice@novia.fi.