Så blev Novia till

Vasa, teknik
• 1938 Vasa industriskola, Wolffskavägen 33
• 1941 Tekniska skolan i Vasa
• 1961 Vasa tekniska läroanstalt
• 1991 Vasa tekniska yrkeshögskola
• 1994 Vasa Yrkesinstitut
• 1995 Svenska Yrkesinstitutet
• 1997 Svenska yrkeshögskolan
• 2008 Yrkeshögskolan Novia
• 2011 inledde Åbo Akademi i samarbete med enheten på Wolffskavägen 33 diplomingenjörsutbildning
• 2013 inleddes svenskspråkig tradenomutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa

Vasa, social- hälsovård
• 1956 Vasa sjuksköterskeskola
• 1970-talet Vasa sjukvårdsläroanstalt (filial, temporär hjälpskötarutbildning i Kristinestad 1980)
• 1987 Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt (filial, sjukskötarutbildning i Kristinestad 1991) (utlokalisering till Jakobstad 1991)
• 1996 Inleddes socionomutbildning i Vasa
• 1997 Svenska yrkeshögskolan
• 1999 Inleddes estenomutbildning i Vasa
• 2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, social- och hälsovård samt kultur
• 1933-1950 Åbo Kvinnliga Hemslöjdsskola
• 1951-1961 Åbo Hemslöjds- och Handarbetslärarinneinstitut, ÅHHI
• 1961-1977 Åbo Hemslöjdslärarinneinstitut, ÅHI
• 1985 Ekenäs sjukvårdsläroanstalt-Åbolands vårdutbildning
• 1977-1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut, ÅHI
• 1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut-Åbolands vårdutbildning, ÅHI-ÅVU
• 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
• 2005 Företagsekonomi överfördes från Turun AMK till Yrkeshögskolan Sydväst
• 2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, sjöfart
• 1976 Navigationsinstitutet vid Åbo Svenska Sjöfartsläroanstalt
• 1996-1999 Yrkeshögskolan Sydväst och Yrkesinstitutet Sydväst tar över sjöfartsutbildningen
• 2008 Yrkeshögskolan Novia
• 2008 Yrkeshögskolan Novia och Axxell tar över utbildningen och Aboa Mare bildas

Raseborg
• 1969 Tekniska skolan i Helsingfors, bildades av den svenska avdelningen då Tekniska läroanstalten i Helsingfors delades itu på basen av språk
• 1970 Överby trädgårds och lantbruksskola, trädgårdsutbildningen flyttade till Esbo från Åbo
• 1978 Tekniska skolan i Helsingfors flyttas till Ekenäs och byter namn till Tekniska skolan i Ekenäs, senare (1986-) Tekniska Läroanstalten i Ekenäs
• 1989 Överby trädgårdsskola, lantbruksutbildningen avslutades och hortonomutbildningen inleddes i Esbo
• 1992 Byggnadsarkitekt- och ingenjörsutbildning inleddes i Ekenäs
• 1994-1995 övertogs agrologutbildningen av Stiftelsen för Naturbruksutbildningar och Naturbruksinstitutet bildades, där även bland annat Forstinstitutet ”Forstis” i Ekenäs ingick
• 1995 Tekniska Läroanstalten i Ekenäs övergick i det nygrundade Ekenäs Yrkesinstitut
• 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
• 1996 Övergick agrologutbildningen till Yrkeshögskolan Sydväst (temporär 1996-1998)
• 2004-2005 flyttas agrologutbildningen till Ekenäs från Åbo
• 2008 Yrkeshögskolan Novia

Kultur i Jakobstad
Yttermark och Vasa, scenkonst
• 1997 SÖF, Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark, yrkesbenämning amatörteaterledare
• 1998 utbildningen överförs till Svenska Yrkeshögskolan i Vasa

Nykarleby
• 1983 Konstskolan i Nykarleby
• 1997 Svenska yrkeshögskolan

Jakobstad
• 1985 Svenska Konservatoriet i Jakobstad
• 1997 Svenska Yrkeshögskolan
• 2008 Yrkeshögskolan Novia
• 2016 Scenkonstutbildningen flyttade från Vasa till Jakobstad