Alumnbrev arkiv

Du som alumn är väldigt viktig för oss!

Sommarhälsning till Novias alumner!

Roligt att ha kontakt med dig igen genom Yrkeshögskolan Novias nya alumnverksamhet! Vi lanserade tjänsten i maj och har redan nästan 300 medlemmar. Det här är vårt första brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss.

Alumnverksamheten kommer att bjuda på nyheter, evenemang och gemenskap. Tipsa gärna dina studiekompisar att också komma med i verksamheten!

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver forskningsverksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag.

Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård.

Läs mera om hurdana projekt vi har på gång just nu på vår webbplats. Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Tilläggsansökan 2-23.7
På Novia pågår förberedelser inför ansökan 2019 inför höstens utbildningar. Funderar du på att studera vidare? Ansökan till våra Mastersutbildningar/Högre YH är öppna under tilläggsansökan i juli och de utbildningar som deltar är:

  • Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH i Vasa och Åbo
  • Ingenjör, högre YH, teknologibaserat ledarskap i Vasa
  • Master of Engineering/Master of Marine Technology, Maritime Management i Åbo
  • Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design/Master of Business Administration/Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design i Åbo

Engagera dig som alumn
Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna? Som medlem i alumnnätverket kan du bl.a. beställa examensarbeten och undersökningar, få information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper.

Via Novias karriärtjänst för företag kan du rekrytera studerande, läs mera på vår webbsida om det, https://www.novia.fi/om-oss/karriartjanst-for-foretag/

Ange din utbildning
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Årsberättelse
En summering av året 2017 kan du läsa mera om i vår årsberättelse, läs årsberättelsen här >

Alumnträffar under hösten
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus. Vi kan redan nu bjuda in dig till

Novia Nytt
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi https://www.novia.fi/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/

Trevlig sommar!

Yrkeshögskolan Novia
Rektor Örjan Andersson