Alumnbrev arkiv

Hösthälsningar till Novias alumner!

Novia erbjuder kostnadsfritt programmering, utveckling och systemförvaltning, 60 studiepoäng i Vasa
På grund av stor efterfrågan inom programmering inleds utbildning i programmering, utveckling och systemförvaltning vid Campus Vasa. Studerande har möjlighet att avlägga totalt studiehelheter upp till 60 studiepoäng under två års tid.

Utbildningen fokuserar på programmering och begreppet DevOps som är en metod som förenar själva programmeringen och systemförvaltningen till en kontinuerlig process. Utbildningen består av två helheter. En programmeringshelhet för personer med allmän kunskap och kännedom om ICT-branschen och en fortsättningshelhet för personer med programmeringskunskaper. Utbildningen lämpar sig för dig som har praktisk erfarenhet av programmering alternativt om du har en högskoleexamen och saknar kompetenser inom programmering.

Utbildningen möjliggör arbete inom ett snabbt växande område med stora valmöjligheter. Undervisningen sker så att deltagarna kan gå utbildningen vid sidan av sitt arbete. Ansökan till den första helheten 1.10-30.11.
Läs mera här > 

Kurser inom Öppna YH under hösten
I princip är allt utbud inom Novia öppet för dig som vill studera inom öppna yrkeshögskolan.
Här på sidan erbjuds enbart de kurser som planerats specifikt för öppna YH, till vilka du anmäler dig direkt.
På den här sidan ser du vårt aktuella utbud på kurser.

Karriärtjänst en mötesplats för studerande och arbetsgivare
Karriärtjänsten är en kontaktskapande länk mellan studerande och arbetslivet med fokus på att stöda våra studerande att hitta relevant anställning. Vi kan erbjuda företag lösningar för rekrytering och synlighet via olika evenemang.

Alumnträffar under hösten
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus.
Vi kan redan nu bjuda in dig till:

Campus Vasa
4.9 Vasa Campus Festival kl. 16-22 på Vasa torg

Årets läsår inleds då Novia, Vasa Yrkeshögskola, Vasa Universitet, Hanken, Åbo Akademi och den juridiska utbildningen vid Helsingfors universitet ordnar Vasa Campus Festival 4.9. Kvällen bjuder på en färgstark skara artister som uppträder på såväl finska, svenska som engelska. Bland andra får vi se Italobrothers, Bastupojkarna, Mouhous och Wehreä.
Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Till utskänkningsområdet är åldersgränsen 18 år. Vasa Campus Festival har huvudsakligen planerats av studerandekårerna i Vasa. Från Novias sida har studerande Jonny Skogberg representerat Novia och Novium.

Boka redan in följande datum 2.10, 6.11 och 4.12. Campus Vasa ordnar ”Månadens gäst by DIFF”, Föreläsningarna hålls i auditorium 408, Wolffskavägen 33.

Examenskonferens 21-22.11. Studerande vid vårdutbildningarna presenterar sina examensarbeten under båda dagarna. Studerande inomf öretagsekonomi och teknik under fredag 22.11. Tillfällena är öppna för allmänheten.

Den 15.11 firar Novias socionomutbildning i Vasa att det är 20 år sedan de första socionomerna utexaminerades. Programmet publiceras senare.

Campus Raseborg
Högskoledag 6.11 som delas upp i två delar, del 1 kl. 10-14 för andrastadiets skolor då presenteras Novia alla utbildningsprogram och del 2 kl. 18-20 med föreläsning för alumner. Mera information på kommande.

Campus Åbo
Den 22.11 firar Novias socionomutbildning i Åbo att det är 20 år sedan de första socionomerna utexaminerades. Programmet publiceras senare.

Forskning- och utvecklingsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver FoU-verksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående FoU-projekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med flera andra högskolor och universitet, företag och organisationer.
Genom FoU-verksamheten bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar.

Våra projekt finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård. Läs mera om hurdana projekt vi har på gång just nu på vår webbplats.

Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Rekrytera en Novian
Via Novias karriärtjänster kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller uppdrag för examensarbeten som vi lägger in på vårt intranät. Läs mera och ta kontakt här >  

Konferens 9.10 vid Campus Åbo - Mångprofessionell social- och hälsovård
Välkommen på den åttonde konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård! Årets tema är
Människohandel och det mänskliga mötet, ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang.

Programmet för konferensen finns här >

Deltagaravgiften är 40 euro/person eller 100 euro för tre personer från samma organisation. Ytterligare information fås av lektor Josephine Åberg, josephine.aberg@novia.fi, tfn 050 470 5469 eller lektor Daniela Sundell, daniela.sundell@novia.fi, tfn 050 564 5900.

Följ aktualiteter på Novia
LinkedIn https://www.linkedin.com/school/novia-uas/?viewAsMember=true
Facebook! https://www.facebook.com/NoviaUAS/

Trevlig och framgångsrik höst!

Yrkeshögskolan Novia


 

Du som alumn är väldigt viktig för oss!

Alumnbrev mars 2019

Vårvinterhälsning till Novias alumner!

Roligt att ha kontakt med dig igen genom Novias alumnverksamhet! Det här är vårt tredje brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss. Alumnverksamheten bjuder på nyheter, evenemang och gemenskap.

Novia får förnyad kvalitetsstämpel - fick det bästa möjliga omdömet av auditeringsgruppen

Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland. NCU tilldelade Novia kvalitetsstämpel som påvisar att högskolan uppfyller nationella och europeiska krav på högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen är i kraft sex år. Novias nuvarande kvalitetsstämpel gällde perioden 2012-2018.

Novia ville vara den första högskolan att auditeras enligt den nya auditeringsmodellen som betonar högskolans genomslagskraft i samhället, vilket tar sig uttryck i exempelvis arbetslivsrelevant utbildning, regionalt förankrat forsknings- och utvecklingsarbete samt konstnärlig verksamhet.

I auditeringsmodellen betonas högskolans genomslagskraft i samhället och omfattar hela kärnverksamheten. Genomslagskraften kan ta sig uttryck i exempelvis arbetslivsrelevant utbildning, regionalt förankrat forsknings- och utvecklingsarbete samt konstnärlig verksamhet.

Auditeringen utfördes av en nordisk auditeringsgrupp. Rapporten finns publicerad här

Yrkeshögskolan Novia fick över 10 miljoner euro genom medelinsamling

Bland alla yrkeshögskolor i landet lyckades Novia samla in mest i sin medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande”. Totala summan för den egna insamlade delen blev 6 248 500 MEUR vilket betyder att statens motfinansiering blev fyra miljoner. De insamlade medlen i kombination med statens motfinansiering stärker Novia med sammanlagt 10,2 MEUR.

Novia inledde kampanjen ”Stöd framtidens kunnande” 2018 och kampanjen pågick fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigade donationer till motfinansiering från staten. Yrkeshögskolorna i Finland samlade totalt in 28,3 MEUR. Statens medfinansiering bestod av 24 MEUR, med ett tak på maximalt 4 MEUR per yrkeshögskola.

Tack till alla som donerat! #mittnovia

Ansökan 20.3-3.4.2019

När du har avlagt en Bachelorexamen och har tre års arbetserfarenhet efter dina studier kan du söka till vår engelska Mastersutbildning Leadership and Service Design vid Campus Åbo Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina:
Master of Culture and Arts/Master of Business Administration/Master of Hospitality Management

- Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Vasa 

- Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Åbo

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Evenemang för alumner

3-4.4 FoU-seminarium, vi har äran att bjuda in er alumner till hela Novias gemensamma FoU-seminarium vid Alére Wolffskavägen 31 i Vasa. Under onsdag presenteras både forskningsresultat och pågående projekt. Ni får ta del av korta key-note presentationer och posters. Efter programmet blir det mingel. Under torsdag fortsätter presentationerna.
Du hittar programmet här

Tillfället är öppet för alla, med tanke på serveringen vill vi gärna att du anmäler dig senast 29.3. Anmälan

3.4 anordnar DIFF – Ingenjörerna i Finland rf evenemanget ”månadens gäst” på Wolffskavägen i Vasa. Både alumner och studerande är välkomna. Joakim Ingves från FCG Consulting Group kommer att berätta om hur man gör lönsamma vindkraftsprojekt. Anmäl dig här. Tillfället inleds med kaffe och tilltugg.

24.4 Vid Novias campus i Raseborg ordnas föreläsning och en debatt 

Aktuellt inom skogspolitik med EU parlamentariker Nils Torvalds och i panelen finns med Novias lektorer, forskare och studerande samt Viltcentralens specialplanerare M. Wikström Anmäl dig här

26.4 Allegro Spring Festival i Jakobstad - en festival där vi öppnar dörrarna till campus i en månads tid

4-9.5 Bootcamp Act in Art - ett nordiskt/baltiskt nätverk med fokus på entreprenörskap i kulturbranschen.

Varmt välkommen till våra event!

Vad minns du från din tid på Novia?

I fjol var det tio år sedan Novia grundades. För att uppmärksamma det här kommer vi att ge ut en historik om vårt första decennium.

Vad minns du av din tid hos oss? Var du kanske aktiv i studerandekåren eller deltog du på något annat sätt i studielivet? Minns du något speciellt från undervisningen eller var du delaktig i något projekt?  Sänd gärna in korta historier, bilder eller annat kul material från din studietid! Materialet kan sändas till catrin.sandvik@novia.fi 

Vi behöver ha in materialet senast 31.5 2019!

Tack för din hjälp!

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver FoU-verksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem fokusområden. Vi samarbetar med flera andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag. Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård. Har du själv en bra projektidé? Ta kontakt med catrin.sandvik@novia.fi

Känner du till Novias öppna YH?
Genom att vara inskriven vid öppna YH kan du avlägga kurser utan att vara registrerad som examensstuderande. Det här kan fungera som fortbildning för dig som tidigare studerat vidNovia, och vill bredda dina kunskaper. Låter det intressant? Läs gärna mer här.

Novias karriärtjänst
Om du vill rekrytera en Novian kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller ett uppdrag för examenarbeten som vi lägger in på vårt intranät. Sänd din annons till Julia Dahlkvist julia.dahlkvist@novia.fi så lägger vi in din annons på Novias intranät så att alla studerande vid Novia kan se den.

Novia Nytt 2019
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi

20.3 Fest då Novias första grupp vårdare med behörighet att förskriva läkemedel får sina intyg

19.3 Yrkeshögskolan Novia inleder gemensam ansökan

12.3 Satsning på utbildning och forskning behövs för Finlands fortsatta framgång

7.3 Nytt samarbete mellan svenska och finska studerande i Åbo – med stöd från mediehus

21.2 Noviastuderande i Åbo som vill bli företagare går entreprenörskurs – enligt svenskt koncept


Du får info om verksamhet som rör dig via vårt alumnsystem
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Noviahälsningar,
rektor Örjan Andersson


 

Vinterhälsning till Novias alumner!
Roligt att ha kontakt med dig igen genom Yrkeshögskolan Novias alumnverksamhet! Vi lanserade tjänsten i maj 2018 och har redan nu över 500 medlemmar. Det här är vårt andra brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss. Alumnverksamheten kommer att bjuda på nyheter, evenemang och gemenskap. Tipsa gärna dina studiekompisar att också komma med i verksamheten! Fördjupa dina kunskaper!

Ansökan till Masterstudier i januari 2019
När du har avlagt en Bachelorexamen och har tre års arbetserfarenhet efter dina studier kan du söka till våra Masterstudier. Där ingår fördjupande yrkesstudier, fritt valbara studier samt ett examensarbete/lärdomsprov. Novia erbjuder 2019 följande Masterutbildningar som genomförs som flerformsstudier.

Ansökan till våra engelska Mastersutbildningar 9-23 januari 2019
Master of Engineering, Industrial Management and Engineering, 60 ECTS, Vasa Nyhet 2019!
Master of Engineering, Automation Technology, 60 ECTS, Vasa
Master of Maritime Management/Master of Engineering, 60 ECTS, Åbo
Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts,60 ECTS, Jakobstad
Master of Natural Resources Management, Master of Resourses Management 60 ECTS, Raseborg

Ansökan till Åbo för följande Masterutbildningar 20 mars-3 april 2019
Master of Business Administration, Leadership and Service Design, 90 ECTS, Åbo
Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design, 60 ECTS, Åbo
Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design, 90 ECTS, Åbo

Novias karriärtjänst
Om du vill rekrytera en Novian kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller ett uppdrag för examenarbeten som vi lägger in på vårt intranät. Sänd din annons till Julia Dahlkvist julia.dahlkvist@novia.fi så lägger vi in din annons på Novias intranät så att alla studerande vid Novia kan se den.

Medelinsamlingen Stöd framtidens kunskap
Novias medelinsamling har gått bra, fortfarande skulle vi vilja se många fler donatorer för att visa på hur viktig vår förankring i samhället och arbetslivet är. Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställaservice på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss. Fram till 31.12.2018 berättigar varje donation till motfinansiering från staten.

Via den här länken kan du donera från 10 euro och mer > Ge donation här

Tillstånd för penninginsamling i Finland, beslut från Polisstyrelsen, Tillståndsnummer RA/2017/1273

Vad får jag som alumn?
Du som är alumn är mycket värdefull för Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Som medlem i alumnnätverket kan du bl.a. beställa examensarbeten och undersökningar, få information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper.

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver forskningsverksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med flera andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag. Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård. Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Varför inte göra Studerandekåren Noviums årsfest i Åbo till din egen alumnträff?
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus. Det som vi nu har på gång är Studerandekåren Noviums elfte årsfest som äger rum 15 mars 2019 i Åbo. Samla dina tidigare studiekamrater eller dina nuvarande arbetskamrater till årsfest!

Månadens gäst
9.1 anordnar DIFF – Ingenjörerna i Finland rf evenemanget ”månadens gäst” på Wolffskavägen i Vasa. Både alumner och studerande är välkomna. Inbjudan kommer inom kort att öppnas!

Känner du till Novias Öppna YH?
Genom att vara inskriven vid Öppna YH kan du avlägga kurser utan att vara registrerad som examensstuderande. Det här kan fungera som fortbildning för dig som tidigare gått på Novia, och vill bredda dina kunskaper eller ta del av någon kurs som inte fanns när du var inskriven. Låter det här intressant? Läs gärna mer här >

Novia Nytt
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi

26.10 President Niinistö och fru Haukio besöker Vasa Läs nyheten här
16.10 Donation till Yrkeshögskolan Novia från Svensk-Österbottniska samfundet Läs nyheten här
11.10 Projektet WindCoE vid Yrkeshögskolan Novia fick pris i Bryssel Läs nyheten här
4.10 Yrkeshögskolan Novia firar 110 år av skogsbruksutbildning på svenska Läs nyheten här
3.10 Yrkeshögskolorna Novia och Arcada fördjupar utbildningssamarbetet Läs nyheten här
21.9 Yrkeshögskolan Novia inleder ny Mastersutbildning inom teknik i Vasa Läs nyheten här
31.8 Donation till Yrkeshögskolan Novia från Viria Läs nyheten här
20.8 Yrkeshögskolan Novia fick donation från VEO Läs nyheten här

Du får info om verksamhet som rör dig via vårt alumnsystem
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Noviahälsningar!

Yrkeshögskolan Novia
Rektor Örjan Andersson

_______________________________________________________________________________________________

 

Sommarhälsning till Novias alumner!

Roligt att ha kontakt med dig igen genom Yrkeshögskolan Novias nya alumnverksamhet! Vi lanserade tjänsten i maj och har redan nästan 300 medlemmar. Det här är vårt första brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss.

Alumnverksamheten kommer att bjuda på nyheter, evenemang och gemenskap. Tipsa gärna dina studiekompisar att också komma med i verksamheten!

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver forskningsverksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag.

Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård.

Läs mera om hurdana projekt vi har på gång just nu på vår webbplats. Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Tilläggsansökan 2-23.7
På Novia pågår förberedelser inför ansökan 2019 inför höstens utbildningar. Funderar du på att studera vidare? Ansökan till våra Mastersutbildningar/Högre YH är öppna under tilläggsansökan i juli och de utbildningar som deltar är:

  • Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH i Vasa och Åbo
  • Ingenjör, högre YH, teknologibaserat ledarskap i Vasa
  • Master of Engineering/Master of Marine Technology, Maritime Management i Åbo
  • Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design/Master of Business Administration/Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design i Åbo

Engagera dig som alumn
Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna? Som medlem i alumnnätverket kan du bl.a. beställa examensarbeten och undersökningar, få information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper.

Via Novias karriärtjänst för företag kan du rekrytera studerande, läs mera på vår webbsida om det, https://www.novia.fi/om-oss/karriartjanst-for-foretag/

Ange din utbildning
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Årsberättelse
En summering av året 2017 kan du läsa mera om i vår årsberättelse, läs årsberättelsen här >

Alumnträffar under hösten
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus. Vi kan redan nu bjuda in dig till

Novia Nytt
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi https://www.novia.fi/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/

Trevlig sommar!

Yrkeshögskolan Novia
Rektor Örjan Andersson