Alumn

Är du alumn från Novia?

Då är du välkommen med i vår alumniverksamhet och som medlem i Yrkeshögskolan Novias alumninätverk! Via alumnverksamheten, blir du en del av vårt expertnätverk. Du får tillgång till aktuell information samt även information om fortbildning och kompetensutveckling. Alumniverksamheten ger dig också möjlighet dels att upprätthålla de kontakter du knöt under studietiden, dels att bredda ditt nätverk genom helt nya kontakter.
Även utbytesstudenter vid Novia är välkomna att ansluta sig till Novias alumnnätverk.

Genom dina erfarenheter av såväl yrkeshögskolan som yrkeslivet, kan du kan hjälpa oss att utveckla våra utbildningar. Om du så önskar, har du även möjlighet att dela med dig av ditt kunnande till dagens studerande. Vi vill behålla kontakten med dig!

Som medlem i alumnnätverket:

  • kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
  • får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
  • kan du ställa upp som expert och föreläsare på seminarier och kurser
  • kan du rekrytera studerande via Novias Karriärtjänst
  • kan du beställa examensarbeten och undersökningar
  • får du stöd att arrangera träffar med dina kurskamrater

 

Välkommen tillbaka!

Klicka här för att registrera dig som medlem https://www.linkedin.com/showcase/novias-alumner/ .

 

Har du studerat vid Yrkeshögskolan Novia eller dess föregångare?


Vem är Novia alumn?
Novias alumnverksamhet är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia och Novias föregångare

Vasa, teknik
1938 Vasa industriskola, Wolffskavägen 33
1941 Tekniska skolan i Vasa
1961 Vasa tekniska läroanstalt
1991 Vasa tekniska yrkeshögskola
1994 Vasa Yrkesinstitut
1995 Svenska Yrkesinstitutet
1997 Svenska yrkeshögskolan
2008 Yrkeshögskolan Novia
2011 inledde Åbo Akademi i samarbete med enheten på Wolffskavägen 33 diplomingenjörsutbildning
2013 inleddes svenskspråkig tradenomutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa

Vasa, social- hälsovård
1956 Vasa sjuksköterskeskola
1970-talet Vasa sjukvårdsläroanstalt (filial, temporär hjälpskötarutbildning i Kristinestad 1980)
1987 Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt (filial, sjukskötarutbildning i Kristinestad 1991) (utlokalisering till Jakobstad 1991)
1996 Inleddes socionomutbildning i Vasa
1997 Svenska yrkeshögskolan
1999 Inleddes estenomutbildning i Vasa
2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, social- och hälsovård samt kultur
1933-1950 Åbo Kvinnliga Hemslöjdsskola
1951-1961 Åbo Hemslöjds- och Handarbetslärarinneinstitut, ÅHHI
1961-1977 Åbo Hemslöjdslärarinneinstitut, ÅHI
1985 Ekenäs sjukvårdsläroanstalt-Åbolands vårdutbildning
1977-1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut, ÅHI
1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut-Åbolands vårdutbildning, ÅHI-ÅVU
1996 Yrkeshögskolan Sydväst
2005 Företagsekonomi överfördes från Turun AMK till Yrkeshögskolan Sydväst
2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, sjöfart
1976 Navigationsinstitutet vid Åbo Svenska Sjöfartsläroanstalt
1996-1999 Yrkeshögskolan Sydväst och Yrkesinstitutet Sydväst tar över sjöfartsutbildningen
2008 Yrkeshögskolan Novia
2008 Yrkeshögskolan Novia och Axxell tar över utbildningen och Aboa Mare bildas

Raseborg
1969 Tekniska skolan i Helsingfors, bildades av den svenska avdelningen då Tekniska läroanstalten i Helsingfors delades itu på basen av språk
1970 Överby trädgårds och lantbruksskola, trädgårdsutbildningen flyttade till Esbo från Åbo
1978 Tekniska skolan i Helsingfors flyttas till Ekenäs och byter namn till Tekniska skolan i Ekenäs, senare (1986-) Tekniska Läroanstalten i Ekenäs
1989 Överby trädgårdsskola, lantbruksutbildningen avslutades och hortonomutbildningen inleddes i Esbo
1992 Byggnadsarkitekt- och ingenjörsutbildning inleddes i Ekenäs
1994-1995 övertogs agrologutbildningen av Stiftelsen för Naturbruksutbildningar och Naturbruksinstitutet bildades, där även bland annat Forstinstitutet ”Forstis” i Ekenäs ingick
1995 Tekniska Läroanstalten i Ekenäs övergick i det nygrundade Ekenäs Yrkesinstitut
1996 Yrkeshögskolan Sydväst
1996 Övergick agrologutbildningen till Yrkeshögskolan Sydväst (temporär 1996-1998)
2004-2005 flyttas agrologutbildningen till Ekenäs från Åbo
2008 Yrkeshögskolan Novia

Kultur i Jakobstad
Yttermark och Vasa, scenkonst
1997 SÖF, Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark, yrkesbenämning amatörteaterledare
1998 utbildningen överförs till Svenska Yrkeshögskolan i Vasa
Nykarleby
1983 Konstskolan i Nykarleby
1997 Svenska yrkeshögskolan
Jakobstad
1985 Svenska Konservatoriet i Jakobstad
1997 Svenska Yrkeshögskolan
2008 Yrkeshögskolan Novia
2016 Scenkonstutbildningen flyttade från Vasa till Jakobstad