Ny styrelse för Yrkeshögskolan Novia/Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

24.5.2023
Novia Pressmeddelande
Novia flagga

Styrelse har valts vid bolagsstämman för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi den 23 maj 2023.

På bolagsstämman valdes en ny styrelse.

• Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
• Harriet Ahlnäs (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
• Heidi Backman (Åbo Akademi)
• Mikael Lindfelt (Åbo Akademi)
• Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi)
• Anders Norrback (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) Ny
• Stefan Malm (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)

Bolagsstämman fastställde valet av personal- och studeranderepresentanter

• Camilla Ribacka, personalrepresentant
• Mira Bäck, studeranderepresentant Ny

Till ordförande valdes enhälligt Johan Aura.

Styrelsen tackade avgående styrelsemedlemmen Ulrica Karp och studeranderepresentant Wilma Westerlund för deras arbete i styrelsen.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson.


Tilläggsuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803