Turism- och restaurangbranschen i Svenskfinland erbjuds en kompetensboost 

25.11.2022
Tradenom (YH) Affärsutveckling Nyhet
Hanna Guseff och Ida Helle

Yrkeshögskolan Novia inleder ett nytt projekt tillsammans med Axxell, Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Evangeliska folkhögskolan i svenskfinland som ska erbjuda kurser för turism- och restaurangbranschen 

Tillsammans ska lärosätena erbjuda kompetensutveckling i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland.  

”Vi jobbar tillsammans med arbetslivsrepresentanter för att utveckla och testa kortkurser inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk”, säger projektledare Ida Helle vid Yrkeshögskolan Novia 

Turism- och restaurangbranschen tampas med arbetskraftsbrist och förhoppningen är att projektet ska ge personer inom branschen en kompetensboost och nya idéer. Kurserna är även öppna för nya, potentiella arbetstagare inom branschen.  

I höst pågår en kartläggning i regionerna där lärosätena tillsammans med arbetsgivarna kartlägger behov och önskemål. Redan i vår kommer de första kurserna erbjudas via en gemensam plattform. Kurserna kommer att kombinera undervisning för de olika utbildningsnivåerna och studierna erbjuds delvis som närstudier och delvis som distansstudier beroende av innehåll. 

”Det är en gemensam insats för branschen och kurserna kommer vara gratis för både arbetsgivare och arbetstagare”, säger Hanna Guseff, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia 

Projektet skapar samtidigt ett nätverk mellan utbildningsarrangörer inom fria bildningen, yrkesinstitut och yrkeshögskola samt arbetslivsföreträdare inom turism- och restaurangbranschen. Projektet pågår till hösten 2024 och kurspaket kommer att erbjudas våren 2023 och 2024.  

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.  

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ida Helle, mobil 050 413 3690

logotyper