Novias tradenomstuderande på studieresa till Stockholm

24.11.2022
Tradenom (YH) Nyhet
Studerande i stockholm

Studieresa till Stockholm, tradenomstuderande intog Stockholm!

En grupp på 27 tradenomstuderande besökte i november ett snöigt Stockholm. Temat för resan var handeln mellan Sverige och Finland och skillnader i ledarskapskultur mellan länderna.                                                                                                         

Resan inleddes med ett besök på finska ambassaden där Markku Sirviö från finsk-svenska handelskammaren inledde och berättade om verksamheten samt diskuterade skillnader i att göra business i Finland och Sverige. Även konsulatets personal presenterade sin verksamhet och berättade om möjligheter att göra praktik på konsulatet.

Efter det besöktes två företag. På Sambla Group togs vi emot av Marketing Coordinator och Novia-alumnen Corinne Kronqvist som berättade om sitt arbete och hur hon upplever att jobba på den svenska marknaden. På Actus Revision berättade Barbro Lillkaas om revisorsjobbet och skillnader i svensk och finsk praxis.

Det sista besöket gjordes på Stockholms Internationella handelsskola, med en workshop tillsammans med SIH:s studerande. Temat var ledarskap och vad som påverkar affärskulturen och ledarskapsstilarna.

Det var ett gäng nöjda studerande som for iväg hemåt efter ett avbrott i vardagen; nya kunskaper, nya kontakter och en god sammanhållning i gruppen efter flera års ”corona-studier” nämndes som behållningen av resan. Tack vare ett tacknämligt bidrag från Evald och Hilda NIssi-stiftelsen kunde resan genomföras.

 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare företagsekonomi Anna-Lena Berglund
tfn 044 780 5420