Novia har engagerade alumner

18.11.2022
Nyhet
MicrosoftTeams image 34

Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) årliga karriäruppföljningsenkät undersöker utexaminerades uppfattning om sin utbildning fem år efter examen.

I UKM:s karriäruppföljningsenkät får respondenterna svara på frågor gällande utbildningen, karriär efter studierna och hur nöjd man är med sin examen i dag. Karriäruppföljningsenkäten 2022 riktades till utexaminerade 2017 och utgör ett mått på kvalitativ sysselsättning.

”Novia vill rikta ett varmt tack till alla alumner som deltog i årets karriärundersökning. Novias svarsprocent var i år igen bland de högsta i landet och nådde en svarsprocent på 55,5 procent. Tack vara engagerade alumner som lagt tid på att svara på enkäten så kan vi utvecklas och bli ännu bättre! Novia har nu mycket och bra data att analysera.  Av Novias alumner var 88 procent nöjda eller mycket nöjda med sin examen, medan siffran för alla yrkeshögskolors alumner var 85 procent. Efter att snabb koll på hela resultatet kan man säga att vi redan gör mycket som är bra och som uppskattas ute i arbetslivet, men man kan ju alltid bli bättre”, säger Isabella Alén, alumnkoordinator vid Yrkeshögskolan Novia

Undersökningens resultat har nu publicerats i Vipunen, utbildningsförvaltningens statistiktjänst. https://vipunen.fi/sv-fi/yrkeshogskola/Sidor/Uraseuranta.aspx . Datainsamlingen har genomförts med CSC:s Arvo-tjänst. Med Arvo samlas nationellt överensstämda och jämförbara uppgifter in för att bedöma utbildningens effektivitet.

För mer information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, alumnkoordinator Isabella Alén, tfn 050 472 7805