24.2.2021

Vad hände år 2020?

mats lindholm

Kolumnen har publicerats i Västra Nyland 22.12.2020. 

Många har upplevt 2020 som ett verkligt annus horribilis. Vem kunde förra julen ens föreställa sig att polis och militär i mars i år skulle stänga Nyland från resten av Finland? Vem trodde att alla ungdomar skulle förbjudas att gå till skolan?
Årets ord 2020 är nog distans.

Vi har uppmanats till social distansering och säkerhetsavstånd i allt. Det har vänt upp-och-ner på vardagen för de flesta, ett år av kreativt kaos. Hur klarade vi oss i detta kaos?

Enligt Sitras utredning har pandemin tillfälligt gjort många finländares levnadsvanor mer hållbara. Vi har rört oss mera i naturen och utnyttjat vår näromgivning mångsidigare. Vi har lärt oss lita mer på vår egen förmåga att skapa förändring och att ta ansvar i samhällelig förändring. Att ha förtroende för varandra kallas numera det finländska samhällets superkraft, speciellt i kreativt kaos.

Globalt finns det nu också nytt hopp om hållbar utveckling tack vare just tillit och förtroende som signaleras från ny president i USA. Parisavtalet från 2015 fick nu en avgörande nystart av presidentbytet och av EU och många länder som inspirerades att höja sina klimatmål för 2030. Distansmöten och färre flygresor i år har bevisat att klimatbefrämjande systemomställningar är möjliga. Är 2020 rentav en vattendelare i strävan efter klimatneutrala samhällen?

Även lokalt har det i år uppstått ny hållbar livskraft, så som Arkaden som växte fram i en tidigare banklokal, uppslutningen kring det nya kulturhuset i Karis och det nya solkraftverket i Ekenäs. Livskraften i Västnyland befrämjas även av fortsatt ökat distansarbete, elektrifieringen av Hangö-banan och vägbelysningen Ingå-Karis, som förbättrar trafiksäkerheten.

För Novia var 2020 ett ovanligt kreativt år av nyskapande. I år har distansundervisning utvecklats enormt, men året har även kännetecknats av utvidgat samarbete med näringsliv och branschorganisationer. Tack vare det kan vi fortsätta detta nya årtionde i Raseborg med ytterligare stärkt bioekonomi och utökat utbud inom byggnads- och samhällsteknik.

Utbildningen breddas 2021 med ny ingenjörsutbildning inom VVS-planering och ny fortbildning för ingenjörer inom planering av bl.a. höghus och offentliga byggnader i trä. Behovet av de båda utbildningarna kommer från globala klimatmål. De kan förverkligas tack vare samarbete med Nordens främsta och största ingenjörsbyråer inom området och även nationellt betydande donationer från dem, samt från nyckelföretag i regionen.

Näringslivet både regionalt och nationellt visade alltså 2020 mycket stark tilltro till högskoleutbildningen och dess framtid i Västnyland. Vi har en gemensam vision om hur vi under 2020-talet tillsammans kan bidra till ett mera hållbart samhälle 2030, inte enbart lokalt, utan i hela Finland och globalt.

År 2020 var ett år av kreativt kaos där många genomgått en hel del prövningar, men ur vilket Västnyland kan gå stärkt vidare på ett allt mer framgångsrikt årtionde.

Fira en trygg och fridfull jul med tillit till framtiden!

Mats Lindholm är viceprefekt för institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia och arbetar på campus i Raseborg.

Gå till "Kolumner"