9.2.2021

Serie R: Moodle en viktig lärmiljö för studerande

person med ryggen till kameran som sitter och studerar på datorn hemma

Rapporten "Moodle en viktig lärmiljö för studerande" har publicerats i Novias publikationsserier, Serie R den 9.2.2021. 

Uttdrag ur publikationen

Den snabba utvecklingen inom samhället och också inom vårdområdet, utmanar vårdlärare att utveckla metoder och lärmiljöer som på bästa sätt stöder studerandes utveckling mot den kompetens som efterfrågas. Under de senaste sju åren har det pågått olika projekt vid YH Novias vårdutbildning i Vasa, med syfte att utveckla den virtuella lärmiljön. Toteemi-projektet, som är en naturlig fortsättning på den utveckling som pågått vid YH Novia, pågår under tiden 1.1.2017–31.12.2019 och det övergripande syftet är att utveckla pragmatiska modeller för att kombinera arbete och högskolestudier (http://www.amktoteemi.fi/). En virtuell lärmiljö kan stimulera till självständiga studier, till exempel i kombination med arbetslivet. Den virtuella lärmiljön kan också kombineras med en traditionell undervisning och bli en naturlig del i studerandes lärande. Ett delprojekt inom Toteemi vid YH Novia, vårdutbildningen i Vasa, syftar till att utveckla den virtuella lärmiljön och stöda den studerandes möjlighet att själv kontrollera och följa med sina studieprestationer i en virtuell miljö.

Gå till ""