19.2.2021

Projektverksamhet för äldre genomförs virtuellt – Rosie bjuder in till digital äventyr

en vit hund som ligger på golvet

Artikeln har publicerats i Vasabladet och Österbottens tidning 13.2.2021 och hittas på Vasabladets hemsida.

ESSÄ: Projektverksamhet för äldre genomförs virtuellt – sociala tjänstehunden Rosie bjuder in till digitala äventyr

Yrkeshögskolan Novia har lång erfarenhet av projektverksamhet för den äldre befolkningen. Projektet Lev & Lär syftar till att bygga upp ett nätverk med avsikt att stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer samt bidra till en aktiv region.

Inom ramen för projektet har det bland annat ordnats föreläsningar, studiecirklar, temadagar, stadsorientering, allsångstillfälle och midvinterdans.
Eftersom coronapandemin påverkar verksamheten för målgruppen, utvecklar projektet nya, innovativa metoder för att nå de äldre. I våras fortskred projektets verksamhet för de äldre trots besöksförbud och restriktioner – i digital form.

Projektet satsar på hundunderstödd verksamhet där tittarna får följa med besökshunden Rosie på olika äventyr.

Filmerna sänds på Larsmo När-TV och på Facebook. Larsmo När-TV har även tidigare sänt program för äldre och det är ett sätt att nå ut till publik som inte finns på nätet.

Filmerna ger en möjlighet att delta i underhållande och aktiverande program, utan att riskera exponering för smitta. Genom att se på filmerna och delta i programmet ges möjlighet till aktivering av sinnen samtidigt som man tränar både kropp och knopp. Programmet i filmerna bjuder in till träning av bland annat igenkänningsförmåga, kognitiva färdigheter och motorik.

I responsen som inkommit beskrivs filmerna som ett uppskattat avbrott i vardagen med roligt och aktiverande program. Forskning har visat att naturbaserade aktiviteter, särskilt samspel mellan hund och människa, har goda sociala, psykologiska samt fysiska effekter.

För den äldre individen har forskning visat att umgänge och aktiviteter med hund kan vara gynnsamt på många sätt. Detta är en beprövad metod som nu tar nya former i och med filmerna med besökshunden Rosie.

Den första filmen, "Virtuellt program med besökshunden Rosie" sammanställdes under våren 2020.

Rosie bjuder på lättsamt och underhållande program som uppmuntrar till kognitiv stimulering. Tittaren får ta del av rebus, ordjakt, lösa ett matematiskt problem och svara på bonusfrågor. Rosie utför hundassisterade aktiviteter som genererar ledtrådar för att lösa tankenötterna i filmen. Man får exempelvis se Rosie kasta en tärning med bokstäver för att stava till ord i rebusen.

Talen som ska adderas i den matematiska uppgiften förser Rosie tittaren med genom bowlingspel – där Rosie är ”bowlingklotet” som fäller käglor med olika tal på.

Kognitiv stimulering och aktiverande program är viktigt för äldre. Under coronapandemin har de äldre blivit försatta i en utmanande situation, den fysiska kontakten blev avbruten och social samvaro uteblev för många helt och hållet. Denna utmanande situation ställde nya krav på möjlighet till aktivering inom äldreomsorgen.

Projektet lyckades ändå med hjälp av den sociala tjänstehunden glädja de äldre trots en ny och utmanande tillvaro.

Syftet med filmerna var att erbjuda målgruppen underhållande och givande program trots omständigheterna i omvärlden. De äldre som blev utsatta för isolering kunde ha glädje av humörshöjande och uppiggande program. Det var en utmaning att veta på vilken nivå aktiviteterna skulle vara, eftersom målgruppen har stor variation i ålder och behov.

Projektet strävade därför till att erbjuda lättsamt och underhållande program, med varierande svårighetsgrad. För en del var det tillräcklig stimulans att bara se den glada hunden utföra uppgifterna i filmen, medan möjligheten att skriva ner och sända in svaren erbjöds dem som behöver utmanas mer. I filmerna används pigg och glad bakgrundsmusik vilket spelar stor roll för stämningen.
Den andra filmen, "Besökshunden Rosie på äventyr i Österbotten", är inspirerad av tv-programmet "På spåret".

I filmen får deltagaren följa med Rosie på äventyr i Österbotten och träna igenkänningsförmågan. Rosie besöker kända platser i Österbotten och tittaren får gissa var hon befinner sig, samt svara på en bonusfråga kopplad till den specifika platsen.

Den tredje filmen, "Juljumppa med besökshunden Rosie", publicerades kring första advent. Denna film erbjuder tittaren möjlighet att delta i handledd sittgymnastik med julinspirerade rörelser. Rosie, iklädd en vacker julrosett, kastar tärning och matte Nanette visar rörelser såsom ”koka julgröt”, ”pynta granen” och ”packa in julklappar”.

Att delta i aktiviteter via en skärm ersätter ingalunda den verkliga sociala samvaron och effekterna av denna, men det är ändå ett sätt att bjuda in till stimulans och aktivering utan exponeringsrisk. I föränderliga tider som denna behövs innovation, och i väntan på dagar utan restriktioner kan vi försöka göra det bästa vi kan av tillvaron.

Den fortsatta verksamheten inom projektet planeras med hopp om en restriktionsfri tillvaro inom kort.

 

Gå till ""