18.12.2020

Ihmislähtöinen Sote. Palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus

färgglada post-its på en vägg

Ihmislähtöinen sote.
Palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus.

SotePeda 24/7 -hanke | CC BY-SA 4.0
Sirviö, T. & Ruotsalainen, A-L. 2020 (toim.)

Saatteeksi

Tämä Ihmislähtöinen sote – palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus (valmentajan käsikirja) on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamassa SotePeda 24/7 -kärkihankkeessa. Hankkeessa on luotu uusia toimintamalleja, tuotettu tulevaisuuden digi-sote-osaamisen
määrittelyjä ja niihin sovellettavissa olevia opetus- ja opiskelumenetelmiä. Lisäksi hankkeessa on vahvistettu opettajien, opiskelijoiden ja
työelämän edustajien digi-sote-osaamista, kehitetty digitaalisia oppimisympäristöjä, ohjausta ja näihin liittyvää osaamista.

Hankkeen palvelumuotoilun (Palvelumuotoilu – ihmislähtöinen ja innovatiivinen palvelukehitys) työpaketin tavoitteena oli tuottaa sote-alan
palvelumuotoilun digitaalinen koulutuspaketti ammattikorkeakoulujen käyttöön ja kouluttaa korkeakoulujen henkilöstöä sen hyödyntämiseen
monialaisesti. Työpaketin tuloksena syntyi myös tämä materiaali, jossa käydään läpi palvelumuotoilun tausta, perusteet, käsitteet ja prosessi.
Kokonaisuuteen liittyy olennaisena osana myös palvelumuotoilun työelämälähtöinen kehittämisprojekti.

Tähän palvelumuotoilun osaamiskokonaisuuteen olemme koonneet palvelumuotoiluun liittyvää materiaalia, mitä opettajan voivat hyödyntää
omassa opetuksessaan – joko kokonaisuutena tai pieninä osuuksina – kuten esimerkiksi Johdantoa aiheeseen orientoimisessa. Materiaali on
jaettu neljään osaan: johdanto, ymmärrys, konseptointi ja prototypointi – joista kolme viimeistä käsittelevät palvelumuotoilun prosessin
kolmea keskeistä vaihetta. Lisäksi materiaalista löytyvät ohjeet sopivan työelämälähtöisen oppimisprojektin aiheen valitsemiseen.
Toivomme, että hyödynnätte tuottamaamme materiaalia opetuksessanne monipuolisesti.

Anna-Leena Ruotsalainen & Timo Sirviö

Tämän valmentajan käsikirjan on kehittänyt monialainen työryhmä

 • Sini Eloranta | Turun ammattikorkeakoulu
 • Päivi Erkko | Turun ammattikorkeakoulu
 • Päivi Harmoinen | Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Minna Huhtala | Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Antti Kares | Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Heli Lepistö | Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Anna-Leena Ruotsalainen | Savonia-ammattikorkeakoulu​
 • Suvi Salminen | Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Timo Sirviö | Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Sirkku Säätelä| Novia​- ammattikorkeakoulu
 • Mervi Vuolas | Turun ammattikorkeakoulu

 

Publikationen i PDF-format. 

Gå till ""