20.11.2020

Högkänslighet i högskolelivet

4 personer runt ett bord, fotat ur fågelperspektiv

Artikeln har publicerats i tidningen Opinto-ohjaaja 4/2020 och kan läsas i fulltext på SAPO:s hemsida när embargo tiden gått ut . Länk till fulltext: https://www.sopo.fi/opolehti/lehden-lataus/

Inledning

Ett allt mer krävande och konkurensbetonat studieliv kan leda till ångest hos vem som helst, men en människogrupp som speciellt står i risk för utmattning är den högskänsliga högskolestuderande. Därför beslöt vi att i samarbetet med Suomen Erityisherkät ry. skriva ett examensarbete därprodukten är ett informationsblad som fungerar som stöd för studerande och läroanstalts personal. 

Artikeln kan läsas i fulltext i PDF.

Skribenter:

  • Lotta Keinänen, studerande, Yrkeshögskolan Novia
  • Monica Rosenius, studerande, Yrkeshögskolan Novia
  • Peter Edelsköld, lektor, Yrkeshögskolan Novia 
Gå till ""