Tradgardsstaden

14.04.2020 | Kommentarer

Permakultur och omställning

Mitt skrivande på permakulturbloggen kommer att handla om odlingsplanering enligt permakulturprinciperna på några hektar versus odling på några kvadratmeter. Dessa kvadratmetrar finns på en liten radhustomt i en förort till Stockholm i ett område som heter trädgårdsstaden. Hemma för mig i Finland ligger 6 km utanför Ekenäs på gården Norråker där mina föräldrar drivit företaget Åhlbergs Trädgård med främst säsongsodlade blommor i växthus under många år.

I juni förra året dök den här kursen i permakultur och regenerativt jordbruk vid Yrkeshögskolan Novia upp i mitt facebook-flöde och innehållet tilltalade mig på flera olika nivåer. Det viktigaste förutom de teoretiska lärdomarna var att jag dels skulle få knyta permakulturkontakter i svenskfinland och dels kunna ha föräldragården utanför Ekenäs som studieobjekt. Då kunde jag inte förutse att jag nästa vår inte skulle kunna ta mig till Ekenäs över huvudtaget. Permakultur är också att ändra sig när verkligheten förändras och låta problemet bli lösningen. Alltså är min inställning efter den inledande frustrationen att jag nu kan jorda mig ordentligt i trädgårdsstaden och här försöka samarbeta med ekosystemen på bästa sätt. Omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning som är permakulturens byggstenar kan tillämpas på många olika områden. Avsikten med min praktiska tillämpning är att utgå från kretslopp och återanvändning, odla ätbart, gynna biologisk mångfald och dela med mig till andra på olika sätt.

Våren kommer tidigare till Stockholm än till Ekenäs. Jag har dessutom den största uteplatsen i söderläge, vilket ytterligare gör att växter vaknar till liv tidigt på våren. Betongplattorna lagrar värme och det är vindskyddat mot mina grannar. Nu har libsticka, citronmeliss, spansk körvel och oregano fått blad. Tyvärr är stuprännorna på mina grannars områden, så jag har inte tillgång till regnvatten från dem. Växterna som jag planerar att ha i krukor kan jag flytta runt enligt vattenbehov när det regnar. Uteplatsen på framsidan är i norrläge, så den ger den välbehövliga skuggan när det blir för hett åt söder. Just nu håller jag på funderar vad jag ska odla och vilka växter som jag behöver flytta på för att optimera utrymmet. En annan utmaning är att h itta lösningar på resurser som ofta är självklara på en gård, som t.ex. gräsklipp och djurgödsel. Projekt Norråker kommer att pågå parallellt. Jag kommer att fortsätta planera och fundera vad som kan finnas där och hålla en dialog med mina föräldrar. Jag hoppas att dynamiken i mina två olika projekt blir intressant att följa.

Vårliga hälsningar från Anna i trädgårdsstaden!

Källa: Arvidsson Ylva, Arvidsson Johan & Arvidsson Siri (2017): Permakultur! Framtiden i din trädgård.