26nkg v2

15.06.2022 | Kommentarer

Projektpresentation på The 26th Nordic Congress of Gerontology

Yrkeshögskolan Novias projektverksamhet presenterades på den gerontologiska kongressen i Odense, Danmark 8-10.6.2022 (www.26nkg.dk). Forskningspersonal från Institutionen för hälsa och välfärd deltog i kongressen och representerade Novias FUI-verksamhet med posterpresentationer kring forskning och projektverksamhet för och med den äldre befolkningen.

Projektet InnoCare presenterades i form av en posterpresentation under kongressens första dag.

Anne Hietanen och Annika Wentjärvi berättade om samskapande av ett virtuellt inlärningsspel för hälsovårdsstuderande och -personal. Innehåll i spelet är syftar till att öka kompetens gällande tryggt boende för äldre.

Nanette Westergård presenterade projektet Lev och Lär med en posterpresentation under kongressens andra dag. Bland åhörarna uttrycktes intresse för projektets metoder att nå målgruppen samt de innovativa lösningarna för projektets fortskridande trots pandemin.

Under kongressen kom deltagarna samman kring det gemensamma intresset och engagemanget för äldre och åldrandet. Forskare från de nordiska länderna samt från Nederländerna, Storbritannien och Tyskland delade med sig av nya forskningsresultat under inspirerande föreläsningar och seminarium. Teman för konferensen berörde särskilt digitalisering och teknologiska lösningar, boende, samt utbildning och kompetenser i ett åldrande samhälle. Deltagandet i kongressen möjliggjorde, förutom nätverkande med andra professionella och utbyte av tankar och idéer även inhämtning av ny kunskap samt inspiration till fortsatt utveckling inom äldreforskningen vid Novia.

 Anne Hietanen, Annika Wentjärvi och Nanette Westergård

Anne Hietanen, Annika Wentjärvi och Nanette Westergård