Cancerceller

12.02.2020 | Kommentarer

Projektet ”Pan-cancer" publicerar

Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG)


Projektet ”Pan-cancer analysis of whole genomes” har publicerat ett digert material om mutationer vid cancer. Forskare från hela världen har deltagit i projektet som med hjälp av helgenomsekvensering har analyserat 38 cancertumörtyper och identifierat många nya mutationer. Artiklar, material och data är ”OPEN ACCESS” och finns på nature.com:
https://www.nature.com/collections/afdejfafdb

Cancer beror på förändringar i vårt DNA. Dessa förändringar kan finnas i cellerna långt före cancern utbryter. Om cancermutationerna kan diagnosticeras i ett tidigt skede kan man eventuellt förhindra att cancer uppstår. Identifiering av mutationer kan också vägleda vid val av behandling.


Bild: Bröstcancerceller (Christina Stuelten & Carole Parent, NCI Center for Cancer Research)