DSC 0035

22.03.2020 | Kommentarer

Immunitet mot COVID-19

Immunitet mot COVID-19


Idag är det söndagen den 22. mars 2020 och det mesta i Finland är stängt p.g.a. COVID-19. Finland har nu 626 bekräftade fall. Många har insjuknat i sjukdomen COVID-19, andra har lindriga symtom av virusinfektionen och ett antal får en subklinisk infektion utan symtom. Efter virusinfektionen är vi immuna mot viruset SARS-CoV-2, men eftersom viruset är nytt vet vi inte hur länge immuniteten kvarstår.


Såsom alla virus måste även SARS-CoV-2 komma in i våra celler för att kunna föröka sig. SARS-CoV-2 använder sig av ACE2-receptorn i lungornas epitelceller för att ta sig in. I våra lungepitelceller förökar sig viruset, förstör våra celler och sprider sig vidare till nya epitelceller. Då en stor del av epitelcellerna är förstörda kan vi få svår akut respiratorisk sjukdom (SARS). Största delen av oss klarar av infektionen tack vare immunförsvaret. Immunsystemet sätts igång då en specifik T-hjälparlymfocyt (T-hjälparcell) reagerar på antigen (främmande molekyl) som finns på viruset.

T-hjälparlymfocyten aktiverar i sin tur sedan en B-lymfocyt och en cytotoxisk T-lymfocyt.


B-lymfocyten börjar laga specifika antikroppar (immunglobuliner) mot viruset SARS-CoV-2. Antikropparna fastnar på viruset så att det inte mera kan tränga sig in i våra celler. Till en början lagar B-lymfocyten antikroppar som kallas IgM, senare lagas mest IgG.


Den specifika cytotoxiska T-lymfocyten söker reda på och förstör alla celler infekterade med SARS-CoV-2.


När viruset försvunnit tillfrisknar vi, men lymfocyterna som kände igen SARS-CoV-2 finns kvar i långa tider och gör oss immuna mot viruset och sjukdomen. Ingen vet hur länge vi är immuna mot SARS-CoV-2 eftersom viruset är nytt och immuniteten för olika virus varierar. Vi vet t.ex. att vi kan bli immuna mot mässlingsviruset för resten av vårt liv medan immuniteten mot influensavirus är kortvarig.


Då epidemin i Finland är över skulle det vara intressant att veta hur stor del av befolkningen som blev infekterad av SARS-CoV-2. Detta kunde man undersöka genom att påvisa IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2.