JOhanna

11.10.2021 | Kommentarer

5 snabba frågor till Novias forskningschef

Teknologie doktor Johanna Liinamaa utnämndes i början av året till forskningschef vid Yrkeshögskolan Novia. Före Novia jobbade Liinamaa vid Åbo Akademi med ansvar för att koordinera och utveckla stödet för akademins strategiska forskningsprofileringsverksamhet inom deras fyra profilområden. Vi fick möjlighet att ställa henne fem snabba frågor.

1. Kan du nämna en person som har haft en enorm inverkan på dig som ledare?

En person jag vill nämna här är innovationsprofessorn Eric von Hippel vid MIT Sloan School of Management. Jag hade som doktorand möjlighet att i Boston ta del av hans forskning om öppen innovation och användarcentrerade, lead-user innovationer där pionjärer, specialister och kunnande från olika, ofta oväntade, områden sammanförs till att utveckla gemensamt. Dvs idéer och kunskap från olika branscher formar tillsammans nya lösningar, och då blir det spännande saker. Den här tanken bär jag med mig dagligen; tillsammans och genom att beakta flera olika synsätt kan vi gemensamt ta sakerna framåt.

2. Hur uppmuntrar du kreativt tänkande inom organisationen?

Att tänka utanför ramarna (”outside the box”) och på systemen, är ofta mycket nyttigt. Att ha tid att sammanstråla och bollplanka idéer med andra är bland det värdefullaste och roligaste då vi utmanas med komplexa och föränderliga uppdrag och ambitioner. För att stöda och sparra frågar jag också frågan ”varför?”.

3. Förklara ditt Novia med fem ord.

Öppet, agilt, internationellt, samverkande och framåtsträvande.

4. Alumner är också viktiga kontakter för Novia. Hur ser du som forskningschef på kontakten till våra alumner.

Våra alumner tillför värdefulla dimensioner till utvecklingen av högskolan och det omgivande samhället. De är centrala länkar i våra internationella nätverk av experter, som kan bidra till upptäckter och genomslag. Genom att utveckla givande samarbeten vill vi behålla kontakten, det är genom alumnerna Novia lever vidare.

5. Om du fick två extra timmar under dagen, hur skulle du använda dem?

Tillsammans med familjen, hunden och vänner - ute i naturen, och ute i världen. Jag skulle också försöka bryta vissa rutiner.