timberlogs
Bioekonomi

Lie, clout and corruption, verified way be in deal with EU customers

*How easy illegal timber can pass laws to get your home? Investigators from Earthsight published a report about illegal logging in Russia and its consequences. **Can you imagine your new wood floor is from ruthlessly cut...

19.02.2021

Läs mer
Plastic in the sea
Bioekonomi

The plastic in our seas

Article ”Plastic waste inputs from land into the ocean” by Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegel, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law.

10.02.2021

Läs mer
person backpacking in the mountains
Referentgranskad

CultSense – Sensitizing Young Travellers for Local Cultures

Travel provides the perfect opportunity for cultural education and can at best help to bridge a gap and increase understanding between travellers and the local population at a destination.

03.02.2021

Läs mer
Nurse sjukskotare covid corona mask
Hälsa och välfärd

To Work as a Nurse in Disaster and Vulnerable Areas

Authors:

15.01.2021

Läs mer
Hälsa och välfärd

Vaccin

Pandemin med sars-cov-2 fortsätter och mitt liv påverkas av detta RNA-virus trots att jag inte mig veterligen kommit i nära kontakt med det.

10.01.2021

Läs mer
NAA Business community
Företagsekonomi

Därför kan företag vinna på samarbete med studerande – och så går det till

NÅA Business Center är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novias och Åbo Akademis företagsekonomiska utbildningar.

05.01.2021

Läs mer
Kor
Lantbruk 2.0

Projektåret som gått: lokal matproduktion, alternativa matnätverk och covid-19

Projektet Lantbruk 2.0 startade sin verksamhet våren 2020, med finansiering från Svenska kulturfonden. Under året som gått har projektet fokuserat på alternativa matnätverk, dvs.

18.12.2020

Läs mer
unga personer som diskuterar på en arbetsplats
FUI-bloggen

Verksamhetsmiljöer för studerandeentreprenörskap på Yrkeshögskolan Novia

*Det nationella projektet Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (OPI TOI) har skapat ett underlag för att utvidga och stärka nätverk för utbildning av entreprenörskap.  *

15.12.2020

Läs mer
two students in library with their backs to the camera
Pedagogik

Teaminlärning – En modell för att utbilda morgondagens affärsliv

*Förmågan att samarbeta värderas högt på arbetsmarknaden. Att veta hur man verkar professionellt i en arbetsgemenskap utgör idag en betydande merit. Vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo anpassas tradenomutbildningen till teaminlärning för att berika studerandes arbetstagarkompetens.*

14.12.2020

Läs mer
two students in library with their backs to the camera
FUI-bloggen

Novia participates in a a HEI ICI project in Tanzania

Earlier this year, a project application by a consortium consisting of Novia, University of Turku and Turku UAS received funding from HEI ICI, a programme financed by the Ministry of Foreign Affairs and administered by...

04.12.2020

Läs mer