Regler

Tävlingsregler 2018, klicka här!

tavlingsregler

Anmälan till tävlingen är öppen 1.12.2017-18.2.2018.

Tävlingsavgiften är 45 euro per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnats in till tävlingen.

För att vara med i tävlingen ska din anmälan ha kommit till YH Novia inom anmälningstiden.

Tävlingsprodukterna lämnas in onsdagen 21.3.2018 kl. 13-20 vid Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs. Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats. Ifall du inte har möjligt att själv hämta produkterna till Ekenäs, kan du skicka dem med någon annan från din region eller skicka dem med post (obs! i god tid före, du ansvarar själv för att de anländer före 21.3.2018). Läs mera om införsel av livsmedel till FInland här!

Tävlingen följs i huvudsak de regler som Eldrimner, som är ett nationellt resurscenter för Mathantverk skapat under åren. Tävlingen ordnas enligt det välfungerande koncept som Eldrimner utvecklat under många år. Organisationen Eldrimner grundades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Eldrimner förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket.

Definition av mathantverk
Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt med naturliga processer, i liten skala och ofta på den egna gården eller i det egna företaget. Mathantverkaren går den långa vägen och utgår från traditionerna och traditionella metoder, förfinar och utvecklar dem med sin kunskap och innovativa förmåga. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.


TÄVLINGSLEDNING

Du kan ställa frågor angående tävlingen per e-post till följande personer:

Ann-Louise Erlund

Information om evenemanget och seminarieprogrammet

Mobil: +358 (0)44 799 8406
E-post: ann-louise.erlund@novia.fi

Harriet Strandvik

Information om jurygrupperna och bedömningen

Mobil: +358 (0)457 345 1039
E-post: harriet.strandvik@gymnasium.ax

 Jonas Harald

Information om anmälan, tävlingsklasser och regelverket

Mobil: +358 (0)50 548 3400
E-post: jonas@dynamohouse.fi