Experterna har ordet

Feedbackseminarium "Experterna har ordet", fredag 23.3.2018 kl. 14.45-16.00, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, rum C198-199.

mg 7439Här låter vi några av de sakkunniga ordförandena ha ordet! De kommer att berätta för publiken hur de ser på mathantverket i Finland idag ur sin horisont, samt ge allmänna reflektioner från bedömningen i tävlingen. De kommer att ge sin åsikt i hur de ser på utvecklingen, vad kan göras för att branschen inom sitt område utvecklas? De kommer även att nämna "best practice" - några goda exempel som de tycker att kan fungera som en inspiration för mathantverkare. Kanske du får med dig konkreta förslag på ny produkt eller produktutveckling?