Nordisk mat

Föreläsning kring Nordisk mat, fredag 23.3.2018 kl. 13.30-14.30, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, rum C198-199. Föreläsningen hålls på engelska!

Närmat från ett nordiskt perspektiv – Innovation, entreprenörskap, strategi, samarbete och passion. Om att bygga hållbara företag och gastronomiska regioner.
Jannie Vestergaard berättar om sitt arbete med närmat under två decennier i Finland, Danmark och Sverige. Genom små övningar kommer hon att introducera för oss de inspirationsrika exempel och modeller som hon använder inom sitt arbete med sitt team och med småskaliga företag inom plattformen Smaka på Skåne. Föreläsningen hålls på engelska.

jannieJannie Vestergaard har under två decennier arbetet med närmat i de nordiska länderna. Den första erfarenheten av närmat, företagsutveckling och regional utveckling fick hon då hon jobbade med sensorik på 1990-talet i Södra Savolax. Hon flyttade tillbaka till sitt hemland Danmark år 2006 och jobbade då som sensoriker, med fokus på småskalighet. Sedan år 2010 jobbar Jannie med plattformen Smaka på Skåne, ett inovationsnätverk inom mat som skall utveckla Skåne till en gastronomisk region.