Närmat, matnätverk och ekonomi

Föreläsning, Närmat, matnätverk och ekonomi, torsdag 22.3.2018 kl. 10.15-11.15, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, rum C198-199. Föreläsningen hålls på finska.

Är det lönsamt att vara närmatsföretagare?
Efterfrågan och intresset för lokalt producerad mat ökar i Finland såsom i många andra länder. På samma sätt finns det en grupp av jordbrukare och andra företagare som marknadsför sina produkter som lokal mat. Lokal mat kopplas för det mesta samman med försäljning av produkter direkt från gården. Men det finns också olika försäljningskanaler som nya former för direktförsäljning, det senaste är butiker på nätet och försäljning via plattformer på sociala medier som har blivit populära.

Heikkila

Föreläsningen hålls av Lotta Heikkilä.