Förpackningstävling 2018

Förpackningen säljer!

Vinnarutstallning produkterDet är inte hela sanningen, men att förpackningen är en viktig del av produkten kan vi alla vara överens om. Under FM i Mathantverk 2018 arrangeras därför även en förpackningstävling för mathantverksprodukter. Förpackningstävlingen är en fristående tävling med ett enkelt koncept. Alla besökare kan rösta på sin favorit. Produkten med mest röster vinner.

Mathantverksföretag får delta med en produkt i tävlingen. Alla produkter tävlar i samma klass. På röstningsblanketten kan man också med ord skriva varför man tycker att produkten är tilltalande. Kommentarerna kommer att delges deltagarna, men det finns inga garantier för att alla förpackningar får en individuell kommentar.

Tävlingsbidragen ställs ut i Novias huvudbyggnad och finns till påseende för omröstning från torsdag 22.3.2018 kl. 09.00 till fredag 23.3.2018 k. 13.00.

Prisutdelningen sker samtidigt som prisutdelningen för FM i Mathantverk fredag 23.3.2018 kl. 18.00. 

Förpackningstävlingen har en egen anmälan och egen produktinlämning
Du anmäler dig till förpackningstävlingen via webbsidan. Deltagaravgiften är 30 € och vi vill ha din anmälan senast den 28 februari 2018. I samband med anmälan meddelas produktens namn, typ, vikt eller volym, samt förvaringstemperatur.

Inlämning sker onsdag 21.3.2018  kl. 13.00-20.00 vid infopunkten i Novias huvudbyggnad (Raseborgsvägen 9, Ekenäs). 

Du lämnar in en komplett produkt i sin förpackning med påskrifter.