Sällskapet för äkta finländsk cider

Presentation av Sällskapet för äkta finländsk cider (Suomalaisen Aidon Siiderin Seura), fredag 23.3.2018 kl. 11.30-12.30. Presentationen hålls på finska!

Sällskapet för finländsk äkta cider
Sällskapet för finländsk äkta cider (Suomalaisen Aidon Siiderin Seura) är en understödsförening för cider som är gjort av finländsk äppelsaft. Den äkta finländska cidern är gjord av färsk äppelsaft, man undviker tillsatsämnen och man använder sig av naturliga jäsningsprocesser. Sällskapets avsikt är att främja tillverkningen och tillgången av äkta finländsk cider och kriterierna för den. Sällskapet ger information om framställningen av äkta cider och främjar tillgången på finländska äpplen till cidertillverkarna. Sällskapet ger information om äkta finländsk cider. Sällskapet är grundat under 2017. 

petri

Presentationen hålls av Petri Halmetoja, som varit med om att grunda sällskapet och som driver företaget Kuura Cider i Fiskars.