Biomaterialförpackningar

Seminarium om bioförpackningar för livsmedel, 21.3.2018 kl. 13.00 – 16.30, Yrkeshögskolan Novia, rum C198-199. Föreläsningen hålls på engelska!

Vi måste bli av med den oljebaserade plasten i livsmedelsförpackningar och nu är bioförpackningar på väg att ersätta plasten. Forskare Hanna Koivula från Helsingfors universitet berättar vilka krav det finns på förpackningar för olika typer av livsmedel; grönsaker, bär, kött etc. Några företag finns på plats och demonstrerar sina bioförpackningar. Forskare Markus Joutsela från Aalto universitetet håller en presentation om vilken betydelse designen av förpackningar har vid marknadsföring och försäljning av livsmedel. 

hanna koivulamarkusjoutselaHanna Koivula, är lektor och forskare vid Helsingfors universitet och undervisar om livsmedelsförpackningsteknologi vid institutionen för Livsmedels- och miljövetenskap. 

Markus Joutsela, är lektor vid utbildningsprogrammet för visuell kommunikation vid Aalto universitetet. Hans expertisområde är förpackningsplanering och -design.