Införsel av livsmedel till Finland

Från länder inom EU:
Livsmedel från EU-länder kan föras in utan särskilda begränsningar.

Obs! Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttberedningar och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är för tillfället begränsad från Estland, Lettland, Litauen, Polen och Italien på grund av afrikansk svinpest.


Från länder utanför EU:
Införseln av livsmedel har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Livsmedel som förs in av resande, livsmedel som mottas som gåvoförsändelser och livsmedel som beställs på nätet omfattas alla av samma importrestriktioner. Huvudregeln är att du inte får föra in eller motta t.ex. kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter från länder utanför EU. Fiskeriprodukter får du föra in eller ta emot högst 20 kg (eller en urtagen fisk).

Läs mera här:


Tullklarering

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om värdet på en presentförsändelse överskrider 45 euro.

Läs mera här: