Visa inlägg taggade med 'seminarier'

Mathantverkare samlas i Ekenäs i oktober

Skrivet av Mona Salama den 13 september 2016

De första öppna Finländska mästerskapen i Mathantverk närmar sig. Den 10-13 oktober
är det dasconesgs att styra stegen till i Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg, där mathantverkare från hela landet träffas för att göra upp om medaljerna. Sammanlagt tävlar omkring 60 företag med över 150 produkter i nio olika kategorier. De deltagande produkterna representerar hela Finland och dessutom deltar produkter från Sverige.

I samband med tävlingen arrangeras en mängd aktuella seminarier och företagsbesök, som är öppna för alla matintresserade och aktörer inom matbranschen. - Seminarierna, kvällstillställningar och företagsbesöken är en viktig del av tävlingen och erbjuder möjligheter till nätverkande säger Seija Ahonen-Siivola från jord- och skogsbruksministeriet. Ahonen-Siivola lyfter under seminariet tillsammans med representanter från Nordiska ministerrådet upp det gemensamma nordiska branding-arbetet inom projektet Ny Nordisk Mat.

 

neikell jenny David Back2

Projektledare Ann-Louise Erlund från Kustens Mat vid Novia Raseborg har strävat till att komponera ett mångsidigt seminarieprogram. Som exempel kan nämnas Jenny Neikell och hennes anförande om fermentering, dvs. matlagning med mikroorganismer. Mathantverkaren Jenny Neikell från Sverige, är känd från sin blogg Surtantens syrade. I april 2016 gav hon ut boken ”Fermentera – mat med jäst, mögel och bakterier”, som har blivit populär. Fermentering ligger i tiden.


En föreläsning om Mathanterk i de arktiska områdena hålls av Thora Valsdottir, som kommer från Island och introducerar matkulturen och mathantverket i de västnordiska länderna.

 

 

 Maria Tigerstedt

Maria Tigerstedt, som är informatör för föreningen för gårdsviner i Finland (Suomen Viiniyrittäjät ry), presenterar gårdsvinets historia i Finland och framtidsutsikterna för produktionen.

- Trots att branschen står inför stora utmaningar bl.a. gällande lagstiftningen, har helhetsproduktionen av gårdsviner inte sjunkit trots att antalet gårdsvinsföretag har minskat, berättar Tigerstedt. Orsaken till det minskade antalet företag, beror på att producenterna inte har hittat intresserade att ta över företaget vid generationsväxling. För tillfället räknar man med ca 25 aktiva gårdsvinsföretag i landet, säger Tigerstedt.

 

Under seminariedagarna behandlas också bland annat mathantverk i de arktiska områdena, det nordiska skärgårdssamarbetet och mathantverk av vilt. Företagarna får tips om bland annat marknadsföring och innovativa förpackningar. Tävlingen kulminerar i festmiddagen på onsdag kväll 12 oktober i Fiskars Bruk, då de vinnande produkterna presenteras och premieras. Du kan anmäla dig till seminarierna till seminariet, företagsbesök och kvällstillställningar senast 30 september via den här länken.

Programmet hittar du här:

Välkommen!

Seminarierna under Öppna FM i Mathantverk

Skrivet av Salama den 15 augusti 2016

Öppna FM i Mathantverk , som arrangeras 11-13 oktober, erbjuder matintresserade mycket annat än själva tävlingen. Under veckan ordnas miniseminarier, som är öppna för alla matintresserade I Finland och i de andra nordiska länderna. Seminarierna har tre huvudsakliga temata - ett nordiskt tema, ett företagsinriktat tema och ett mathantverkstema. Totalt erbjuds 24 seminarier och tre företagsbesöksrundor och du kan välja det seminarium som intresserar dig mest. Utöver seminarierna ordnas företagsbesök och det finns tre olika temarutter att välja på.

Mathantverk skylt
Det nordiska seminarietemat handlar om nordisk mat och den nordiska matkulturen allt det, som vi kan vara stolta över i matväg. Seminarierna handlar också om och hur vi kan samarbeta för att göra nordisk mat och begreppet nynordisk mat känt. Inom det nordiska temat är det intressanta föreläsare, som bidrar till innehållet.

För dig som är mathantverkare, vilken är en ny växande yrkeskår, erbjuds seminarier som inspirerar till nytänk inom t.ex. marknadsföring och hur man med hjälp av story telling kan skapa intressanta historier om sina egna produkter. Mathantverkaren kan utgå ifrån att varje produkt har en historia och kunderna lyssnar gärna på när historien om mathantverksprodukten berättas. REKO och portalen Äkta Smak kommer att presenteras i två seminarier. Utöver dessa inlägg har du möjlighet att delta i seminarier om företagssamarbeten.

Margot Wikstrom

Margot Wikström från företaget Tackork i Nagu är en av seminariets föreläsare.

Seminarierna om själva hantverket handlar on Mathantverk av vilt, hur man kan använda sig av bakterier, svamp och mögel inom matlagning och förädling, hur vi kan kombinera nordisk mat med nordiska drycker, mathantverk av vilda bär och traditionella bröd av surdeg, m.m.

Delta och låt dig inspireras av de olika temata och träffa kolleger från Finland och de övriga nordiska länderna. De olika seminarietemata ger inblick i mathantverket i norden och Finland, om företagandet kring mathantverk och om själva mathantverket och produktutvecklingen. Föreläsare kommer från de nordiska länderna och Finland och många intressanta inlägg erbjuds. Bekanta dig med programmet på sidan och låt dig inspireras. Du är hjärtligt välkommen att delta.

Flera seminarier tolkas till finska eller svenska. Närmare information om seminariernas innehåll och föreläsare kommer att uppdateras på vår hemsida.

Välkommen!
Ann-Louise Erlund, Novia