Visa inlägg taggade med 'margot wikström'

Mathantverk väcker stort intresse

Skrivet av Mona Salama den 29 augusti 2016

Mathantverk är ett relativt nytt begrepp, som introduceras som bäst i Finland. Inom projektet Kustens Mat vid Yrkeshögskolan Novia pågår för tillfället den andra utbildningen i mathantverk. Följande kurs startar om ett år. Intresset för mathantverk är stort såväl bland konsumenterna som bland producenterna. Genom mathantverket förs förädlingen av livsmedel till en ny nivå.

Margot WTackork fladersaft2ikström från företaget Tackork i Nagu, Åboland, är en av pionjärerna inom mathantverk i Finland. Margot började redan år 2003 med trädgårdsodling i liten skala på Tackork gård. Sedan år 2012 är nästan alla Tackork-produkterna tillverkade enligt det svenska mathantverkscentret Eldrimners koncept. Margot upplyser om att det betyder att produkterna tillverkas av lokala råvaror som förädlas på den egna gården eller i det egna företaget. En grundläggande policy är dessutom att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling, förtydligar Margot.

Margot Wikström deltog i de öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk i fjol med fem olika produkter. Margot tilldelades en delad första placering i kategorin Saft med sin fläderblomssaft. Domarnas bedömning lät: ” Brilliant klarhet, en underbar fläderblomsdoft och en perfekt balans i smaken. En dryck som tilltalar hela familjen.”

I år kommer Margot att delta i de första öppna FM-tävlingarna som arrangeras i Ekenäs 10-13 oktober. Hon hoppas att så många mathantverkare som möjligt utnyttjar tillfället och anmäler sig till tävlingen.

På seminariet i samband med tävlingen kommer Margot att berätta sin egen mathantverksberättelse, vägen till den mathantverkare hon är idag.

– Jag lärde mig mycket av responsen jag fick av domarna och tävlingen är absolut ingenting att vara rädd för. Responsen är uppbyggande och hjälper företagaren att utveckla sin produkt. Utvecklingen är en av förutsättningarna för att komma vidare i sitt arbete och kan vara avgörande för framtiden.

Tackork SaskatoonsyltMånga mathantverkare börjar med småskalig produktion. Det handlar kanske om ett mindre antal burkar marmelad eller sylt, som kokas hemma i det egna köket och säljs på säljs på torgen och lokala marknader. Efterhand ökar produktionen och man hittar kanske sin egen nisch och efterfrågan ökar. Sen kan det bli fråga om att utveckla sina processer och att överväga om man vill satsa på produktionen och starta sitt eget företag.

I samband med detta blir det aktuellt med en egen livsmedelslokal eller att hyra in sig på en befintlig anmäld lokal.

 

Vad är en anmäld livsmedelslokal?

I FM-tävlingens regler står det att produkten skall produceras i en anmäld livsmedelslokal. Margot förklarar närmare vad det är fråga om. - Med anmäld livsmedelslokal avses i lagen en plats, som uppfyller hygienföreskrifterna och för vilken anmälan har gjorts till kommunens livsmedelsmyndighet, berättar Margot. Det man som producent behöver göra är alltså att ta kontakt med kommunens livsmedelsinspektör.

SkyltÄven om man använder "livsmedelskök" bör lokalen registreras för just din användning. Var och en som använder lokalen gör alltså sin egen registrering. Företagaren gör alltså en "Anmälan on livsmedelslokal" och "anmälan om livsmedelsverksamhet". Som dokumentation fungerar egenkontrollplanen. Anmälan sätter igång en process, som leder till granskning av lokalen, det blir på "riktigt" ett anmält livsmedelsföretag. Anmälan bör göras fyra veckor innan man startar verksamheten i lokalen. Anmälan görs främst med FO-nummer, helst inte med ett personnummer. Företagaren betalar en registreringsavgift samt en inspektionsavgift.

Om du har frågor gällande livsmedelslokal, lönar det sig vara i kontakt med de lokala livsmedelsmyndigheterna. – Det ytterst viktigt att kontakta hälsoinspektörerna i god tid, helst i planeringsskedet. Vi står gärna till tjänst med rådgivning till företagen, upplyser hälsoinspektör Kerstin LindqvistSydspetsens Miljöhälsa.

Bekanta dig med FM-tävlingarnas regler och anmäl dina produkter senast den 5 september.