Mathantverk och offentlig gastronomi

Skribent Finländska Mästerskap i Mathantverk blogg den 30 september 2016 | Kommentarer

Fördelarna med ett system där kommuner och andra offentliga institutioner köper mer lokalt producerad mat och mathantverk är många. Det minskar klimatpåverkan, skapar arbetstillfällen i regionen, bevarar kulturarvet och kunskapen om hur mat blir till. Maten får rik smak och är hälsosam. Syftet med dagen är koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden så att det på längre sikt ska kunna serveras mera mathantverk på skolor, daghem och inom äldreomsorgen.

Upphandlingsprocessen upplevs idag ofta som hinder för att mathantverksprodukter ska få plats på tallriken. Hur kan man göra för att underlätta upphandlingen så att mathantverkare kan lägga ett anbud till bara ett visst skolkök eller äldreomsorgskök? Att lägga anbud till en hel kommun med många kök och sedan kunna leverera till dem fem dagar i veckan är svårt, även för större företag inom en region. Hur ska man då underlätta för mathantverkare att lämna anbud?
Ett exempel från Sverige som visar hur man inom Eldrimner har som mål att koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden så att det på längre sikt ska kunna serveras mera mathantverk på skolor, daghem och inom äldreomsorgen.

Bodil Cornell, verksamhetsledare från mathantverkscentret Eldrimner och Johan Andersson från kunskapscentret Torsta delar med sig av sina erfarenheter på seminariet tisdag 11 oktober klockan 13.30-15 på Novia Raseborg.

Anmäl dig till seminariet via länken.
Enskilda föreläsningar kostar 30 euro, skriv enskild föreläsning i fältet för kommentarer.

 

BodiloJohan webben 002